Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää jäsenkokous. Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi jäsenkokouksia järjestetään johtokunnan kutsusta tarvittaessa. Kokouksissa käsitellään johtokunnan tai jaostojen valmistelemia ajankohtaisia puolue- ja kunnallispoliittisia asioita. Järjestöuudistuksen jälkeen paikkakunnan ainoana sosialidemokraattisena puolueosastona toimiva Riihimäen Sosialidemokraatit ry. hoitaa myös kunnallisjärjestölle kuuluvia tehtäviä.

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä ja lainmukaisena hallituksena on syyskokouksen joka toinen vuosi valitsema johtokunta, joka kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa. Johtokunta hoitaa yhdistyksen asioita jäsenkokousten päätösten sekä yhdistyksen ja puolueen sääntöjen mukaisesti. Johtokunnan jäsenet sitoutuvat yhdistyksen ja sosialidemokraattisen toimintapolitiikan eteenpäin viemiseen.

Yhdistyksen alaisuudessa toimii viisi jaostoa, joiden toimintaa ohjaavat syyskokouksen hyväksymät toimintasäännöt. Yhdistyksellä on edustus Hämeen Sosialidemokraattien piirihallituksessa ja SDP:n puoluevaltuustossa.

Johtokunta 2016 – 2017

Kotirinta Kaisu, puheenjohtaja
Nahkuri Miia, varapuheenjohtaja
Auvinen Pentti
Jormanainen Lauri
Kaistinen Kari
Kankaantähti Janne
Mattila Petri
Mattila Teija
Nokkala Hannu
Perttula Elias
Leskenmaa Kirsti, varajäsen
Räty Tommi, varajäsen
Tolvanen Veijo, varajäsen

Edustajat Hämeen Sosialidemokraatit ry:n piirikokouksissa 2017

Varsinaiset edustajat:
Jormanainen Lauri, Kotirinta Kaisu, Latvaniemi Merja, Mattila Petri, Nokkala Hannu
Varaedustajat (sijaantulojärjestyksessä):
Mattila Jere, Mattila Teija, Perttula Elias, Auvinen Maija, Räty Tommi

Edustukset muissa sosialidemokraattien toimielimissä

Kotirinta Kaisu, SDP:n puoluevaltuuston jäsen
Nahkuri Miia, Hämeen Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja