Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää jäsenkokous. Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi jäsenkokouksia järjestetään johtokunnan kutsusta tarvittaessa. Kokouksissa käsitellään johtokunnan tai jaostojen valmistelemia ajankohtaisia puolue- ja kunnallispoliittisia asioita. Paikkakunnan ainoana sosialidemokraattisena puolueosastona toimiva Riihimäen Sosialidemokraatit ry. hoitaa myös kunnallisjärjestölle kuuluvia tehtäviä.

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä ja lainmukaisena hallituksena on syyskokouksen joka toinen vuosi valitsema johtokunta, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Johtokunta hoitaa yhdistyksen asioita jäsenkokousten päätösten sekä yhdistyksen ja puolueen sääntöjen mukaisesti. Johtokunnan jäsenet sitoutuvat yhdistyksen ja sosialidemokraattisen toimintapolitiikan eteenpäin viemiseen.

Yhdistyksen alaisuudessa toimii viisi jaostoa, joiden toimintaa ohjaavat syyskokouksen hyväksymät toimintasäännöt. Yhdistyksellä on edustus Hämeen Sosialidemokraattien piirihallituksessa ja SDP:n puoluevaltuustossa.

Riihimäen Sosialidemokraatit ry:n säännöt

Johtokunta 2018 – 2019

Kotirinta Kaisu, puheenjohtaja
Jormanainen Lauri, varapuheenjohtaja
Auvinen Pentti
Kaistinen Kari
Kylänpää Marjo
Mattila Petri
Mattila Teija
Nahkuri Miia
Nokkala Hannu
Perttula Elias
Mattila Jere, varajäsen
Nurmi Silja, varajäsen
Tolvanen Veijo, varajäsen

Edustajat Hämeen Sosialidemokraatit ry:n piirikokouksissa 2019

Varsinaiset edustajat:
Jormanainen Lauri, Latvaniemi Merja, Mattila Petri, Mattila Teija, Nokkala Hannu
Varaedustajat (sijaantulojärjestyksessä):
Mattila Jere, Perttula Elias, Auvinen Maija, Räty Tommi, Nurmi Silja

Edustukset muissa sosialidemokraattien toimielimissä

Kotirinta Kaisu, SDP:n puoluevaltuuston jäsen
Nahkuri Miia, Hämeen Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja