Riihimäen Työväenyhdistyksen Soittokunta

”Jaoston tehtävänä on tarjota harrastusmahdollisuus puhallinmusiikista kiinnostuneille yhdistyksen piiristä ja muualta tuleville henkilöille ja soittokunnan 100-vuotisen perinteen vaaliminen.”

Riihimäen Työväenyhdistyksen Soittokunta on vireä yli 100-vuotias puhallinorkesteri, jota johtaa kapellimestari Director Musices Paul Jaavamo. Ohjelmisto koostuu monipuolisesta puhallinmusiikista: perinteisestä marssimusiikista kevyeen viihdemusiikkiin.

Soittokunta harjoittelee säännöllisesti keskiviikkoisin Rityllä ja hoitaa esiintymisiä mahdollisuuksien mukaan. Lisätietoja soittokunnan omilta kotisivuilta www.ritynsoittokunta.fi.


Naisjaosto

”Naisjaoston tehtävänä on koota yhdistyksen kaikki naisjäsenet mukaan toimintaan.”

Erillisen naistoiminnan sijaan jaostolaiset toimivat aktiivisesti yhdistyksen tilaisuuksissa ja organisaatiossa. Toiminnan kulmakivenä on sosialidemokraattisen aatteen ja erityisesti naisten aseman edistäminen.

Jaoston jäsenet hoitavat mm. kahvituksia, joilla rahoitetaan sekä yhdistyksen tilaisuuksia että avustetaan kohteita, jotka edistävät naisten asemaa Suomessa ja maailmalla.

Jaosto kuuluu jäsenenä Sosialidemokraattisiin Naisiin eli Demarinaisiin (www.demarinaiset.fi) Hämeen Sosialidemokraattisen Naispiirin kautta.


Nuorisojaosto

”Jaoston tehtävänä on koota yhdistyksen nuoret jäsenet ja muut Sosialidemokraattisten Nuorten toiminnasta kiinnostuneet nuoret mukaan toimintaan.”

Demarinuoret haluaa rakentaa ihanneyhteiskunnan, jossa toteutuu yhteiskunnallinen tasa-arvo ja kaikille taataan samat perusoikeudet.  Demarinuoret on tasa-arvoa kannattava feministinen järjestö.

Jaosto kuuluu jäsenenä Sosialidemokraattisiin Nuoriin eli Demarinuoriin (www.demarinuoret.fi) Etelä-Hämeen Sosialidemokraattiset Nuoret piirijärjestön kautta.


Nuoret Kotkat

”Jaoston tehtävänä on sosialidemokraattisena varhaisnuorisojärjestönä tarjota monipuolista toimintaa lapsille, varhaisnuorille ja perheille.”

Riihimäen Nuoret Kotkat järjestää leiri- ja retkitoimintaa sekä osallistuu Kotkaliiton ja piirin järjestämiin tapahtumiin.

Nuoret Kotkat on lasten toimintajärjestö ja lasten oikeuksien edistäjänä toimiva etujärjestö. Kotkatoiminnan ensisijaisena kohderyhmänä ovat sosiaalisesti heikommat väestöryhmät, joissa erityisesti kohderyhmänä ovat peruskouluikäiset lapset ja nuoret.

Kotkatoiminta tarjoaa lapsille mahdollisuuden toimia ja kasvaa vertaisryhmässä turvallisen aikuisen ohjauksessa. Aikuiset toimivat omien lastensa lisäksi tasavertaisesti kaikkien lasten ohjaajina ja sitoutuvat noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Toiminnan sisällöstä päättävät lapset, ohjaajat ja muut toiminnan toteuttajat yhdessä.

Jaosto kuuluu jäsenenä Nuorten Kotkien Keskusliittoon (www.nuoretkotkat.fi) Hämeen Nuoret Kotkat piirijärjestön kautta.


Kunnallisasiainjaosto

”Jaoston tehtävänä on kunnallispoliittisten asioiden käsittely ja valmistelu valtuusto-, hallitus- ja lautakuntien sosialidemokraattisille ryhmille ja yhdistyksen johtokunnalle, joka vie merkittävimmät asiat yhdistyksen jäsenkokouksen käsittelyyn.”

Jaoston toimintaa ohjaa SDP:n Kunnallispoliittinen ohjesääntö – Riihimäki ja valtuustokaudeksi laadittu Suunta-asiakirja (ks. välilehti ”Tavoitteet”)

Jaosto kokoontuu yhdistyksen puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtajan lisäksi jäseninä jaostoon kuuluvat yhdistyksen sihteeri, kaupunginhallituksen sosialidemokraattiset jäsenet, valtuuston puheenjohtajiston sosialidemokraattiset jäsenet ja valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Jäseninä jaostoon kuuluu myös lautakuntien sosialidemokraattiset puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Jos jossakin lautakunnassa ei ole kumpaakaan valitsee ko. lautakunnan sd-ryhmä edustajansa. Tarvittaessa jaosto voi kutsua mukaan asiantuntijajäseniä.