Jouluinen tervehdys valtuustosta

Demarikynästä

Vuoden 2017 viimeinen valtuuston kokous maanantaina 11.12.2017  aloitettiin perinteisesti joulupuurolla. Päätettäviä pykäliä ei kokouksella ollut montaa, mutta kaikki tärkeitä. On se ihanaa, kun joskus pääsee valtuuston kokouksestakin suhteellisen aikaisin kotiin.

Varsinaiset kokousasiat aloitettiin sidonnaisuusilmoitusten tiedottamisella. Tarkastuslautakunta antoi tiedoksi, että kaikki kaupungin ilmoitusvelvolliset henkilöt ovat antaneet sidonnaisuusilmoituksensa. Valtuuston puheenjohtaja pyysi lisäilemään ilmoituksia tarvittavista ilmoitusvelvollisuuksista.

Valtuustossa käytiin nykytekniikan käytön aikana ensimmäinen suljettu lippuäänestys Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalista. Ehdokaslistoja oli seitsemän kappaletta. joista numero 4 oli Suomen Sosialidemokraattisen puolueen lista. Listalta löytyy Riihimäen ehdokas Miia Nahkuri. Koko valtuustoryhmä äänesti oman puolueen listaa. Kokous keskeytettiin vaalilautakunnan vaalituloksen laskua varten. Vaalituloksessa lista 4 sai 7479 ääntä, samoin kuin Kokoomuksenkin lista.

Riihimäen kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2017 – 2021 puhutti valtuustoa eniten illan aikana.

”Hyvinvointikertomus on hyvinvointijohtamisen työväline. Se toimii strategiatyön sekä vuotuisen kuntasuunnittelun ja seurannan välineenä.”

”Kertomus on tiivis kuvaus johtopäätöksineen kunnan toteuttamasta hyvinvointipolitiikasta, väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista, palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä  vastata hyvinvointitarpeisiin sekä ehkäisevän työn kustannuksista ja mahdollisista vaikutuksista”.

Valtuutettu Petri Mattila kertoi puheessaan olevansa huolissaan lasten ja nuorten liikkumattomuudesta. Varsinkin 8-9 -luokkalaiset nuoret liikkuvat liian vähän tilastollisesti. Samoin Mattila kiinnitti valtuuston huomiota nuorten yksinäisyyteen. 8-9 luokkalaisista nuorista 7 % on kokenut, ettei heillä ole yhtään ystävää. Samoin Mattila kiinnitti huomiota nuorten miesten syrjäytymiseen kysyen: mitä heidän eteensä on tehty? Usein työttömyydestä seuraa syrjäytymistä. Tässäpä meille kaikille pohdittavaa! Valtuutettu Miia Nahkuri totesi puheessaan mm. kuinka etsivä nuorisotyö on tuottanut Riihimäellä tuloksia. Hyvinvointikertomuksesta voi myös mainita laittomien huumeiden kokeilun 8- ja 9-luokkalaisten määrästä olevan kasvussa Riihimäellä vuodesta 2008 alkaen.

Valtuutettu Kari Vilkman tiedusteli kaupunginjohtajalta ”talouden seurantaraportti – lokakuu 2017” -pykälässä vuosikatteen todellista toteutumaa, koska seurantaraportin sisällöstä saataisiin parempi toteuma kuin tuloslaskelmasta.

Kokouksen päätteeksi kaupunvaltuuston puheenjohtaja Riku Bitter piti lyhyen puheen menneestä valtuustokaudesta. Lopuksi hän toivotteli rauhaisaa joulua valtuutetuille ja virkamiehille. Valtuutettu Kari Vilkman kiitti koko valtuuston puolesta valtuuston työskentelystä toivottaen hyvää joulua ja uutta vuotta.

Riihimäen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä toivottaa rauhaisaa joulun aikaa ja toivorikasta vuotta 2018. Työmme jatkuu.

Metsät, laaksot lumiset,
kilisevät kulkuset
ja tähtitaivas kirkas tuo
taas joulumielen meille tuo.


Terveiset Riihimäen kaupunginvaltuuston 11.12.2017 kokouksesta kokosi valtuutettu Kirsti Leskenmaa (sd)