Riihimäen kaupunginvaltuuston kokouksesta 28.9.2015

Demarikynästä

m_tausta_ohut

Valtuuston kokous alkoi Hausjärven ja Lopen kuntien ja Riihimäen kaupungin yhdistymistä koskeva esityksen käsittelyllä.
Valtuusto kävi asiasta varsin värikkään keskustelun, jossa puheenvuoroja käytettiin reilut kymmenen kappaletta. Me demarit teimme asiasta järjestömme edellyttämän ryhmäpäätöksen ja täten kannatimme kuntien yhdistymistä. Yhdistymisen vastustajiksi paljastuivat lopulta perussuomalaiset valtuutetut, jotka tekivätkin keskustelun kuluessa muutosesityksen, jossa he esittivät koko kuntaliitoksen hylkäämistä.
Demareiden Miia Nahkuri puolusti omassa puheenvuorossaan voimakkaasti liitosta mm. sillä, että yhdessä kestämme huomattavasti paremmin valtion kuntiin kohdistamat säästötoimet kuin jokainen kunta yksinään.
Lopulta valtuusto äänesti asiasta ja tuloksella 37 jaa ääntä, 5 ei ääntä ja 1 tyhjä ääni, Riihimäki omasta puolestaan hyväksyi Riihimäen, Lopen ja Hausjärven yhdistymisen.

Tolvanen_valtuusto150929 (1024x764)
Kirsti Tolvanen esitti puheenvuorossaan kritiikkiä yhdistyssopimuksen valmistelua kohtaan ja kaipasi jatkossa lisää avoimuutta.

Sopimus Riiaitio Oy:n vuokrasopimusalueen muuttamisesta urheilu- ja virkistyspaikka-alueella Peltosaaressa hyväksyttiin. Pykälän ainoan puheenvuoron käytti demareiden Esko Nummela, joka totesi, että kun ei virkamiehet valmistele kerralla kunnon sopimuksia, niin nyt niitä sitten joudutaan parsimaan.

Kokoomuksen valtuutettu Titta Andersson-Bohrenin valtuustoaloite kesätyösetelin käyttöönotosta Riihimäellä vaikuttaa ensi ajatuksena varsin mukavalta asialta, mutta kun asiaa hieman perataan, niin ei siitä kummoista iloa synny. Demareiden Petri Mattila avasi asiaa omassa puheenvuorossaan ja toi esille seikkoja esim. siitä, että nämä 30 kesätyöseteliä menevät käytännössä vain niille nuorille, jotka muutenkin saisivat kesätyöpaikan ja samalla Riihimäki joutuu vähentämään kaupungin tarjoamia kesätyöpaikkoja 100:sta 85:een, jotta kesätyöseteli saadaan rahoitettua.
Riihimäellä on kuitenkin vuonna 1997-2000 syntyneitä nuoria n. 1200 ja lähes kaikki heistä haluaisivat kesätyöpaikan. Tällä setelillä ei auteta ison massan pääsyä kesätyöpaikkoihin.

Vihreiden valtuustoryhmän esitti Allinnan asemakaavan muutospykälän palauttamista uudelleen valmisteluun sillä perusteella, että kaava mahdollistaisi omakotitalon rakentamisen kyseiselle tontille aivan Allinnan viereen ja me demarit yhdyimme tähän huoleen ja kannatimme palautusesitystä. Hävisimme äänestyksen kuitenkin lukemin 23 – 20 äänten jakautuessa täydellisesti oikeisto/vasemmisto jaolla.
Vihreät esittivät vielä lopuksi kaavamuutoksen hylkäämistä kokonaan. Siinä äänestyksessä sitten myös demareiden rivit hajosivat täysin ja kaavamuutos meni valtuustossa selkeästi lävitse.

Valtuustoaloitteen oppilas- ja opiskelijahuollon tason parantamisesta valtuusto palautti yksimielisesti uudelleen valmisteluun, koska ilmeni, että aloitteeseen ei oltu pyydetty lausuntoja joka taholta.

Esko Nummela (sd) esitti sivistyslautakunnan johtosääntömuutoksen kumoamista kaupungin hallintopäällikön lausunnon perusteella. Muutosesitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Valtuustoaloite koskien lisäresurssin etsimistä avoimeen varhaiskasvatukseen ei herättänyt kuin yhden puheenvuoron, joka sekin aloitteen tehneeltä vihreiden valtuustoryhmältä.

Riihimäen kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen ei herättänyt suurta keskustelua. Asiasta käytettiin kaksi puheenvuoroa, joista toisessa demareiden Esko Nummela esitti saman muutosesityksen kuin oli esittänyt aiemmin tarkastuslautakunnassa, että kaupunginvaltuusto päättää 8.6.2015 tekemänsä palautuspäätöksen mukaisesti, että kaupunginhallituksen on valmisteltava uusi poistosuunnitelma ennen kuin vuoden 2014 tilinpäätös tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Esitys ei saanut kannatusta ja tilinpäätös hyväksyttiin.


Teksti: Petri Mattila, kaupunginvaltuutettu, SDP

m_tausta_ohut