Riihimäen Sosialidemokraatit kokoontuivat henkilövalintojen merkeissä

Ajankohtaista
Lauri Jormanainen Riihimäen sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtajaksi

1.6.2017 työnsä aloittava Riihimäen sosialidemokraattinen valtuustoryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 13.5.2017. Valtuustoryhmä valitsi yksimielisesti puheenjohtajakseen Lauri Jormanaisen, joka on toisen kauden kaupunginvaltuutettu. Jormanainen on aiemmin toiminut mm. valtuustoryhmän sihteerinä ja on Riihimäen Sosialidemokraatit ry:n johtokunnan jäsen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Kari Vilkman ja sihteeriksi nuori valtuutettu Jere Mattila. Varasihteerinä jatkaa Kirsti Leskenmaa.

Riihimäen kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi esitetään Miia Nahkuria

Jäsenkokouksessa Riihimäen Sosialidemokraatit käsittelivät omalta osaltaan esityksiä kunnallisiin luottamustehtäviin tulevalle valtuusto- ja toimikaudelle. Esityksiä tehtiin mm. kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin ja kaupungin omistamien yhtiöiden hallituksiin puolueiden välisten neuvotteluiden perusteella. Luottamushenkilövalintoihin vaikuttavat luottamuselimestä riippuen mm. tasa-arvolain, kuntalain ja Riihimäen kaupungin hallintosäännön määräykset sekä kuntavaaleissa saavutetut voimasuhteet. Valtuustossa edustettuna olevat puolueet ovat kokoontuneet neuvotteluihin hyvässä hengessä ja pääosin paikkajaosta on jo sovittu. Neuvottelijat kokoontuvat vielä ainakin yhteen palaveriin mm. tasa-arvopykälän toteutumisen varmistamiseksi ja muutamien täytettävien paikkojen tarkistamiseksi. Tästä johtuen henkilöesityksiä julkistetaan varsinaisesti vasta sen jälkeen, kun paikkajaot on kokonaisuudessaan seitsemän puolueen välisissä neuvotteluissa käsitelty.

Ylikunnallisten luottamuspaikkojen osalta neuvottelut Kanta-Hämeessä ovat vielä kesken. Mm. näiden paikkojen osalta Riihimäen Sosialidemokraatit ry käsittelee henkilövalintoja seuraavan kerran jäsenkokouksessa 24.5.2017.