Toiminnan vuosi 2014

Toiminnan vuosi 2014

Vuonna 2014 toimintamme keskittyi vahvasti vaalityöhön. Toukokuussa pidetyt Europarlamenttivaalit asettivat ehdokkaiden vaalityölle omat haasteensa, koska äänestysalueena oli koko Suomi. Ennen kesää aloitimme valmistautumisen myös vuoden 2015 eduskuntavaaleihin ehdo­kasasettelulla.

Kunnallispolitiikassa Riihimäen seudun kuntarakenteen sekä mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen tuovat suuria haasteita. Sosialidemokraattien seudullisella yhteistyöllä ja huolellisella valmistelulla varmistamme koko seutukun­nalle parhaiden toimintamallien saavuttamisen. Riihimäen seudun demarit ovat kokoontuneet säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista kuntapolitiikkaa ja järjestötoimintaa koskevista asioista.

SDP:n 44. puoluekokous pidettiin Seinäjoella 8. – 10.5.2014. Yhdistys valitsi edusta­jaehdokkaansa vaaliyhtymän (Riihimäki, Hausjärvi, Loppi) jäsenäänestykseen tammikuussa. Puoluekokouksessa yhdistystä edustivat Maija Auvinen, Kaisu Kotirinta, Miia Nahkuri ja Kari Vilkman. Puoluekokousasioita käsiteltiin kokouksissa kevään aikana.

Europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys oli 14. – 20.5.2014 ja varsinainen vaali­päivä sunnuntai 25.5.2014. Hämäläisten eurovaaliehdokkaiden, SDP:n vpj Eero Vainion ja kansanedustaja Johannes Koskisen, lisäksi teimme vaalityötä kaikkien SDP:n asettamien ehdok­kaiden hyväksi. Europarlamentaarikoiksi tulivat valituiksi SDP:stä Miapetra Kumpula-Natri ja Liisa Jaakonsaari.

Eduskuntavaalit 2015

Eduskuntavaalit pidetään 19.4.2015 ja vaaleihin valmistautuminen alkoi kevätkau­della 2014. Riihimäen Sosialidemokraatit ry asetti ehdokkaakseen Miia Nahkurin. Syys-lokakuussa käydyssä Hämeen piirin jäsenäänestyksessä Nahkuri sijoittui 10. sijalle hyvällä äänimäärällä ja tuli näin suoraan valituksi Hämeen Sosialidemokraatit ry:n eduskuntavaaliehdokkaaksi. Vaalityö aloitettiin hyvissä ajoin syksyn aikana.

Seurakuntavaalit

Suomen ev.lut. kirkossa on paikallisseurakunnilla paljon valtaa. Kirkko tarvitsee hyviä luottamushenkilöitä, jotka vastaisivat kattavasti koko kirkon jäsenistön todellisuutta. Verotulot riippuvat jäsenistön uskollisuudesta, paikallisesta taloudellisesta kehityksestä ja eduskunnan päätöksistä, mutta menopuolella on vaihtoehtoja, joissa päättäjien arvot näkyvät. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös Riihimäen Sosialidemokraatit olivat 9.11.2014 pidetyissä seurakuntavaaleissa mukana omalla, kattavalla listallaan. Äänestysprosentti Riihimäellä oli alhainen, vain 10,5 %. Sosialidemokraattien listalta tuli valituksi aiempaan tapaan seitsemän kirkkovaltuutettua.

Tapahtumia vuodelta 2014: