Toiminnan vuosi 2015

Toiminnan vuosi 2015

Vuonna 2015 kevätkauden toiminta painottuu vahvasti eduskuntavaaleihin, mutta samalla teemme töitä kotikaupunkimme hyväksi.

Taloudellinen tilanne Riihimäellä on edelleen kireä. Haluamme välttää koh­tuutonta lainakannan nousua ja pyrimme säilyttämään laadukkaat palvelut etsimällä muita ratkaisuja. Perustoiminnoille elintärkeät investoinnit on kuitenkin tehtävä emmekä unohda olemassa olevasta kaupungin rakennuskannasta huolehtimista.

Riihimäen seudun kuntarakenteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen tuovat edelleen suuria haasteita. Sosialidemokraattien seudullisella yhteistyöllä ja huolellisella valmistelulla varmistamme koko seutukun­nalle parhaiden toimintamallien saavuttamisen.

Alkuvuonna aloitetaan uuden kunnallispoliittisen strategian teko ja sen työstämisen ohella rakennamme tavoiteohjelmaa jo seuraavaa vaalikautta silmällä pitäen. Seuraavat kunnallisvaalit pidetään joko syksyllä 2016 tai keväällä 2017.

Yhdistyksemme edustajat toimivat puolueen ja sen sisarjärjestöjen eri toimielimissä sosialidemokraattisia arvoja ja Riihimäen seudun sekä Hämeen tavoitteita edistäen.

Eduskuntavaalit 2015

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys pidetään 8. – 14.4.2015 ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 19.4.2015. Yhdistyksemme jäsen Miia Nahkuri on ehdolla eduskuntaan Hämeen Sosialidemokraattien listalla. Tavoitteena on saada pitkän tauon jälkeen riihimäkeläinen sosialidemokraatti ajamaan seudun ja koko Suomen asiaa.

Edellisissä eduskuntavaaleissa SDP oli sekä Riihimäellä että koko Hämeessä kannatukseltaan suurin puolue ja tämän aseman haluamme säilyttää. Vaalien voittaminen ja oman edustajan läpi saaminen vaatii paljon työtä, mutta tähän olemme valmiita. Sosialidemokraattien vaalimenestyksen aikaansaamiseksi teemme työtä myös koko Hämeen ehdokaslistan hyväksi.

Tapahtumat ja tilaisuudet

SDP:n kannatuksen nostaminen lähtee paikallisista toimijoista. Itse järjestämämme tilaisuudet ja yleisissä tapahtumissa mukana olo antavat erin­omaiset mahdollisuudet käydä avointa ja aktiivista keskustelua kuntalaisten kanssa.

Vuonna 2015 järjestämme vaaleihin liittyvien tilaisuuksien lisäksi avoimia keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista sekä tuttuun tapaan mm.

– Vappujuhlan yhdessä seutukunnan työväenjärjestöjen kanssa
– Politiikan viikon tapahtumia syyskauden alussa, mm. perinteeksi muo­dostuneet lettukestit
– Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden joulukuussa yhdessä Riihimäen seurakunnan kanssa