Uuden valtuuston ensimmäinen istunto: Ruokahuollosta vilkasta keskustelua

Demarikynästä

Riihimäen uusi kaupunginvaltuusto 2017-2021 piti ensimmäisen istuntonsa maanantaina 12.6. vanhan kaupungintalon valtuustosalissa 43 jäsenen läsnä ollessa. Sosialidemokraattien kaikki 11 valtuutettua olivat paikalla: Miia Nahkuri, Tommi Räty, Lauri Jormanainen, Kari-Veli Lehtonen, Kari Vilkman, Petri Mattila, Jere Mattila, Ari Ruottinen, Kirsti Leskenmaa, Silja Nurmi ja Hannu Nokkala. Ryhmäkokouksessa ja lehterillä oli mukana myös äänimäärissä seuraava, ensimmäinen varavaltuutettu Seppo Karjalainen.

Perinteiseen tapaan ensimmäisen istunnon avasi valtuuston vanhin, joka oli Kari-Veli Lehtonen. Aloitusmuodollisuuksien ja valtuuston vaalilautakunnan nimeämisen jälkeen puheenjohtajuus siirtyi Kokoomuksen Riku Bitterille, 52-vuotiaalle lvi-alan dipl.insinöörille. Molemmat asustavat Läntisessä kaupunginosassa Lasitehtaalla.

Puheenjohtajan nuija kopisi seuraavissa pykälissä tiuhaan henkilövalinnoissa. Valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi valittiin SDP:n Kari-Vilkman. Kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Miia Nahkuri jatkamaan Tommi Rätyn ansiokasta työtä. Nahkuri kiitti tyylikkäästi saamastaan merkittävästä luottamustehtävästä ja korosti kaikkien valtuustoryhmien yhteistyön merkittävyyttä. Kaupunginhallitus- ja lautakunta- ym. valinnat hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestykseen päästiin § 91 kohdalla. Talouden tasapainottaminen -asia liittyi edellisen valtuuston hyväksymään osavuosikatsaus 1/2017:ään. Kirsti Leskenmaa oli huolestunut vanhuspalveluihin liittyvistä epäkohdista muun muassa Uudenmaankadulla suljetun muistisairaiden osaston johdosta. Miia Nahkuri tähdensi, etteivät toimenpiteet saisi johtaa kaupungin työntekijöiden irtisanomisiin tai lomauttamisiin.

Äänin 27-16 päätösehdotuksesta poistettiin ”voimakkaisiinkin” – sana toimenpiteiden kohdalta. Asian ratkettua myönteisesti Leskenmaa perui ponsiesityksensä. Kokouksen pykälässä 92 (”Kaavoitusprosessin uudistaminen”) Petri Mattila piti tärkeänä, että uuden hallintotavan käynnistyttyä kaupunginhallituksen kokouksissa tarvitaan suurissa kaavahankkeissa kaavoituspäällikön paikalla oloa. Kaupunginjohtaja Sami Sulkko piti hyvänä, että kaavoitukset nopeutuvat väliportaiden poistuessa.

Kaksi asiaa nousi loppukokouksen keskeisimmiksi. Useita puheenvuoroja, äänestyksiä ja neuvottelutaukoakin tarvittiin kaupungintalon tulevan sijaintipaikan osalta sekä keskuskeittolan tarveselvityksestä, jossa esitettiin ruokahuoltopalvelujen kokonaisulkoistusta.

Kaupungintalo-keskustelussa Lauri Jormanainen piti tärkeänä, ettei Uramon uuden koulun rakentamista vaaranneta hidastavilla suunnitelmilla. Hän sai kannatusta Kari Vilkmanilta. Valtuusto poisti Uramon ehdottomuuden kaupungintalon paikkana, mutta katsoi koulun pysyvän yhtenä tilamahdollisuutena.

Nykyistä keskuskeittolaa Petri Mattila piti toiminnallisesti erittäin hyvänä ja valtakunnallisesti katsottuna laadukasta lähiruokaakin taloudellisesti tarjoavana. Ulkoistamisen hän katsoi erittäin suuresti huolestuttavan nykyistä 55 työntekijää. Riitta Romu (vas) esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun.

Sami Sulkko kertoi hankkeen historiasta, miten liikkeelle oli lähdetty Riihimäen, Lopen ja Hausjärven osalta seutukunnallisesti. Elinkeinopoliittisesti asia on tullut ajankohtaiseksi ja valtuuston ratkaisevaa päätöstä tarvitaan. Ulkopuolinen toimija voisi rakentaa ruokatehtaan kaupungin osoittamalle tontille. Neuvotteluja on käyty ja seuraava on jo ensi perjantaina. Äänin 27-16 asia palautettiin jatkovalmisteluun.


Raportin Riihimäen kaupunginvaltuuston 12.6.2017 kokouksen sisällöstä laati valtuutettu Kari-Veli Lehtonen (sd)

Sosialidemokraattien edustajat lautakunnissa ja muutamissa muissa luottamustehtävissä löytyvät täältä: Riihimäen kaupunginvaltuusto teki luottamushenkilövalintoja

Tutustu Riihimäen kaupungin päätöksentekoon ja luottamuselinten kokoonpainoihin täällä: Päätöksenteko