Vaikuta Riihimäen seurakunnassa

Ajankohtaista

Kirkko toimii paikallisella tasolla seurakunnan jäsenten edustajien omilla päätöksillä. Ei ole aivan saman tekevää, ketkä ovat Riihimäen evankelisluterilaisen seurakunnan kirkkovaltuustossa päättämässä kirkollisveron tuoton käytöstä. Kirkon työstä ja tehtävistä voidaan käydä ja käydään yhteiskunnallista keskustelua, mutta päätöksenteko opillisista kysymyksistä kuuluu kirkon omalle hallinnolle.

Me sosialidemokraatit haluamme kutsua kirkkoon kuuluvia jäseniämme ja kannattajiamme mukaan vaikuttamaan kirkon työhön sekä paikallisesti että laajemmin kirkon piirissä. Valitut edustajamme vaikuttavat myös hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen vaaleissa sekä piispanvaaleihin. Paikallisilla vaaleilla vaikutetaan siis koko kirkon suuntaan ja kirkon uudistumiseen.

SOSIALIDEMOKRAATTEINA TOIMIMME SEN KIRKON PUOLESTA, JOSSA

Tutustu tarkemmin sosialidemokraattien vaaliohjelmaan sivustolla www.sdp.fi. Jos olet Riihimäen seurakunnan jäsen ja kiinnostunut seurakuntavaaliehdokkuudesta listallamme, ota yhteyttä!


#MINUNKIRKKONI

Marraskuussa valitaan evankelisluterilaisen kirkon luottamushenkilöt seurakunta- ja kirkkoneuvostoihin sekä kirkkovaltuustoihin. Luottamushenkilöt valitaan jäsenvaalilla neljäksi vuodeksi. Äänioikeutettu on jokainen 16-vuotta täyttänyt kirkon jäsen ja vaalikelpoinen ehdokkaaksi jokainen 18-vuotta täyttänyt siinä seurakunnassa, jossa asuu. Kirkon vaalitunnus syksyn vaaleissa on Minun kirkkoni, joka uskoo, toivoo, rakastaa, on lähellä ja uudistuu.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on 6.–10.11.2018.
Ennakkoon voi äänestää kaikissa ennakkoäänestyspisteissä valtakunnallisesti.

Varsinainen vaalipäivä on 18.11.2018.
Vaalipäivänä äänestää voi kotiseurakunnan äänestyspaikassa.


Seurakunta – yhteisvastuun yhteisö – SDP:n seurakuntavaalisivut
#minunkirkkoni – lisätietoa seurakuntavaaleista
Riihimäen seurakunta – kotiseurakuntamme sivut