Valtuustoryhmä: Asemanseudusta kasvua ja hyvinvointia

Demarikynästä

Riihimäen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on tyytyväinen ”Riihimäen Asemanseudun ja keskustan visio 2018″ -asiakirjaan, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa yksimielisesti. Visio-asiakirjaa on myös sivuttu keskusteluissa demareiden yhteisissä tilaisuuksissa.

Riihimäki on vanha risteysasemakaupunki, joka on hengittänyt voimakkaasti rautatiensä ansiosta. Tänä päivänä Riihimäki kuuluu pääradan ja moottoritien johdosta voimakkaaseen kasvukäytävään Helsingin ja Tampereen välillä. Mutta hyvä maantieteellinen sijainti ei pelkästään riitä. Nopeiden ja korkealaatuisten ratayhteyksien olemassaolo on meille elintärkeätä.

Kilpaillessaan nykyisistä ja tulevista asukkaistaan Riihimäen on oltava kekseliäs, käytännöllinen, verkostoitunut, luova ja ratkaisulähtöinen. Siksi katsomme asemanseudun kehittämisen erityisen tärkeäksi hankkeeksi ja pidämme sitä tärkeänä rakennuspalikkana Riihimäki-strategian 2030 kehittämishankkeissa. Asemanseuduksi määritellään n. 600 m – 1 km rautatieasemasta, joten sen kehittäminen koskee laajoja alueita radan länsi- ja itäpuolella. Riihimäen asemanseutu näyttäytyy meille tulevaisuudessa tiiviinä asuin-, toimisto-, hallinto- ja kaupallisten sekä muiden toimijoiden ehjänä kokonaisuutena. Tarvitsemme siis runsaasti sekä rakentamista että paljon lisää kaupallista toimintaa, jotta kaupunkikuvamme piristyy ja saa urbaanimman sykkeen.

Riihimäen kaupungilla täytyy olla elinvoimainen keskusta. Sen takaamiseksi meidän pitää saada huomattavasti vilkkaampi ja monipuolisempi palvelusektori, joka muuttaisi kulutustottumuksia niin, että yhä useampi euro jäisi paikallisille toimijoille. Vilkas ja monipuolinen palvelusektori on myös yksi vetovoimatekijöistä silloinkin, kun pyrimme saamaan kuntaamme uusia asukkaita ja osaajia. Paikalliset palvelut lisäävät myös matkailijoita. Laajennamme mielellämme kaupungin keskustan määritelmää käsittämään koko asemanseudun.

Me haluamme asemanseudusta ja samalla koko Riihimäestä elävän ja kauniin kaupungin, jossa on avoin ja suvaitseva ilmapiiri uusille asioille ja ideoille. Haluamme kaupunkikulttuuria, joka lähtee ihmisistä, yhteisöistä ja yrityksistä.

 


Valtuustoryhmän näkemyksen kirjasi kaupunginvaltuuston 2 vpj. Kari Vilkman (sdp)