147 – Auvinen Maija

Ehdokkaat 2021

Auvinen Maija

67 v., palvelusihteeri, eläkeläinen


Olen yhdistysihminen. Koko aikuisikäni olen ollut mukana yhdistyksissä. Se on antoisaa ja tekemistä riittää. Yhdistystoiminta täyttääkin suuren osan vapaa-ajastani. Olen toiminut pitkään kuntapolitiikassa.  Tällä hetkellä olen kaupungin tarkastuslautakunnassa ja olen valtuuston sosialidemokraattisen ryhmän varajäsen.

Yhdistykset, järjestöt ja seurat tekevät paljon työtä, jollaista ei laajuudessaan kaupungin toiminnan tehtävänä saada aikaan. Kaupungin kannattaisi parantaa yhdistysten toimintaedellytyksiä paremmiksi. Tällä saataisiin aikaan monenlaista kansalaisten itsensä järjestämää toimintaa ja vireyttä kaupunkiin.