Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää jäsenkokous. Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi jäsenkokouksia järjestetään johtokunnan kutsusta tarvittaessa. Kokouksissa käsitellään johtokunnan tai jaostojen valmistelemia ajankohtaisia puolue- ja kunnallispoliittisia asioita. Paikkakunnan ainoana sosialidemokraattisena puolueosastona toimiva Riihimäen Sosialidemokraatit ry. hoitaa myös kunnallisjärjestölle kuuluvia tehtäviä.

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä ja lainmukaisena hallituksena on syyskokouksen joka toinen vuosi valitsema johtokunta, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Johtokunta hoitaa yhdistyksen asioita jäsenkokousten päätösten sekä yhdistyksen ja puolueen sääntöjen mukaisesti. Johtokunnan jäsenet sitoutuvat yhdistyksen ja sosialidemokraattisen toimintapolitiikan eteenpäin viemiseen.

Yhdistyksen alaisuudessa toimii viisi jaostoa, joiden toimintaa ohjaavat syyskokouksen hyväksymät toimintasäännöt. Yhdistyksellä on edustus Hämeen Sosialidemokraattien piirihallituksessa ja SDP:n puoluevaltuustossa.

Riihimäen Sosialidemokraatit ry:n säännöt

Johtokunta 2020 – 2021

Kotirinta Kaisu, puheenjohtaja
Jormanainen Lauri, varapuheenjohtaja
Auvinen Pentti
Kylänpää Marjo
Lindholm-Teräväinen Maarit
Mattila Petri
Nahkuri Miia
Nokkala Hannu
Perttula Elias
Silvonen Matti
Kaarnalehto Isto, varajäsen
Mattila Teija, varajäsen
Nurmi Silja, varajäsen

Edustajat Hämeen Sosialidemokraatit ry:n piirikokouksissa 2020

Varsinaiset edustajat:
Jormanainen Lauri, Lindholm-Teräväinen Maarit, Mattila Petri, Mattila Teija, Nokkala Hannu
Varaedustajat (sijaantulojärjestyksessä):
Perttula Elias, Nurmi Silja, Kaarnalehto Isto, Kylänpää Marjo, Silvonen Matti

Edustukset muissa sosialidemokraattien toimielimissä

Kotirinta Kaisu, SDP:n puoluevaltuuston jäsen
Nahkuri Miia, Hämeen Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja