Kaavat keskusteluttivat valtuustossa

Demarikynästä,Etusivu

Riihimäen kaupunginvaltuusto aloitti syyskautensa maanantaina, kokoontumalla Uramon koululla pidettyyn valtuuston kokoukseen.

Kokous alkoi viranhaltijoiden esittelyn sisältäneillä pykälillä. Talousjohtaja Kari Ora esitteli kvartaaliraportin tammi-kesäkuulta. Tässä vaiheessa vuotta näyttää siltä, että tilinpäätöksen osalta on vuodelta 2023 tulossa pitkään aikaan paras tulos. Ora kuitenkin muistutti, että vuotta on vielä useampi kuukausia jäljellä, ja muutoksia varmasti vielä tulee.

Elinvoimajohtaja Mika Herpiö puolestaan esitteli kolmea kaavaa, jotka olivat illan kokouksessa hyväksymiskäsittelyssä. Niistä ensimmäinen on ollut työn alla 30 vuotta. Tehtaankadun ja seututien 130 väliin jäävälle alueelle saadaan kaavan myötä uutta rakennusoikeutta ja myytävää uutta tonttimaatta muodostettua n. 3,5 hehtaaria. Kaava mahdollistaa uuden liittymän ja kulkuväylän seututieltä Tehtaankadulle. Yhteydellä parannetaan sekä Mattilantien että Merkoksen alueiden saavutettavuutta kaikilla kulkumuodoilla.

Esittelyssä oli myös Piikinmäen alueelle sijoittuva asemakaavan muutos, joka mahdollistaa neljän 4-5 -kerroksisen asuinrakennuksen rakentamisen. Sen yhteydessä Herpiö vastasi valtuutettu Petri Mattilan (sd) huoleen aiemmin tehdystä järjettömästä kaavasta, että on mahdollista välttyä kaavojen tarkistamiselta useampaan kertaan. Se on mahdollista, mikäli ei tehdä kovin pitkiä kaavamääräyksiä, kovin tarkkoja rakennusaluerajauksia ja muita rajoitteita, eli tehdään joustavampia ja sallivampia kaavoja. Herpiö viittasi esimerkkinä Jokikylän kaavaan, jossa tehtiin varsin väljät kaavamääräykset.

Kolmantena kaavana käsiteltiin kokouksen eniten keskustelua synnyttäneeseen Keskuskatu 12 asemakaavan muutokseen. Herpiön esittelyssä kuultiin, että kaavassa alue määritellään asuin-, liike- ja toimistorakentamiseen, eikä liiketilan määrälle ole määritelty ylärajaa. Kaupallisella toimijalla on siis mahdollista käyttää jopa kaikki 2200 kerrosneliömetriä liiketilana.

Hanke tuo mahdollisesti mukanaan paljon toivotun kaupan toimijan ja lisää asukkaita keskustaan, jotka ovat myös kaivattuja asiakkaita keskustan palveluille.

Kaksi ensimmäistä kaavaa meni sujuvasti ja yksimielisesti läpi, mutta Keskuskadun kaava ei miellyttänyt kaikkia. Valtuutettu Eija-Liisa Dahlberg (kok) näki kaavassa useita ongelmia. Hänen mielestään liiketilan minimikoko oli liian pieni, parkkipaikkoja liian vähän, eikä kaavan mahdollistama rakennuksen julkisivukaan kelvannut. Valtuuston puheenjohtaja Miia Nahkuri (sd) joutui muistuttamaan muutosesityksen tekijää siitä, että esitys tulee tehdä ääneen valtuuston kokouksessa, jotta asiasta päättävät valtuutetut tietävät, mitä on esitetty. Samalla hän totesi, että esitystä käsiteltäessä ei voitu toimia esitetyn toimenpidealoitteen mukaisesti, koska se oli ristiriidassa pohjaesityksen kanssa. Näin asiaa käsiteltäisiinkin palautusesityksenä. Valtuutettu Eija Aittola (kok) kannatti Dahlbergin esitystä, eikä pitänyt aikataulua niinkään tärkeänä.

Pohjaesityksen puolesta kuultiin kaksi puheenvuoroa. Allekirjoittanut huomautti kaavan mahdollistavan isomman liiketilan jo nyt. Korostin myös kaavan etenemisen olevan kaupungin etu ja toivoin valtuuston päättävän pohjaesityksen mukaisesti ja hyväksyvän kaavan. Valtuutettu Riku Bitter (kok) oli samaa mieltä ja korosti kaavan sisältävän tontin omistajan sekä mahdollisen rakentajan näkemyksiä siitä, miten asiaa voitaisiin saada eteenpäin. Tämä olisi kaupungin ja myös muiden osapuolten etu. Asiasta käydyssä äänestyksessä kuusi valtuutettua oli Dahlbergin palautusesityksen kannalla ja viisi äänesti tyhjää. 32 valtuutettua oli kaavan edistämisen kannalla ja näin pohjaesitys voitti äänestyksen selvästi. Tämä oli päivän ainoa äänestys.

Muissa pykälissä käsiteltiin mm. kaupungin sijoitusten kehittymistä ja valtuustoaloitteita sekä merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen aiemmin hyväksymät kaupungin uudet eettiset periaatteet.


Kaupunginvaltuuston 4.9. kuulumiset tiivisti Lauri Jormanainen, kaupunginvaltuutettu (sd)