Toiminta

Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää jäsenkokous. Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi jäsenkokouksia järjestetään johtokunnan kutsusta tarvittaessa. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia puolue- ja kunnallispoliittisia asioita. Paikkakunnan ainoana sosialidemokraattisena puolueosastona yhdistys hoitaa myös kunnallisjärjestölle kuuluvia tehtäviä.

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii syyskokouksen joka toinen vuosi valitsema johtokunta. Johtokunta hoitaa yhdistyksen asioita jäsenkokousten päätösten sekä yhdistyksen ja puolueen sääntöjen mukaisesti. Johtokunnan jäsenet sitoutuvat yhdistyksen ja sosialidemokraattisen toimintapolitiikan eteenpäin viemiseen.

Yhdistyksen alaisuudessa toimii viisi jaostoa, joiden toimintaa ohjaavat syyskokouksen hyväksymät toimintasäännöt. Yhdistyksellä on edustus Hämeen Sosialidemokraattien piirihallituksessa ja SDP:n puoluevaltuustossa.