Hallinto

Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää jäsenkokous. Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi jäsenkokouksia järjestetään johtokunnan kutsusta tarvittaessa. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia puolue- ja kunnallispoliittisia asioita. Paikkakunnan ainoana sosialidemokraattisena puolueosastona yhdistys hoitaa myös kunnallisjärjestölle kuuluvia tehtäviä.

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii syyskokouksen joka toinen vuosi valitsema johtokunta. Johtokunta hoitaa yhdistyksen asioita jäsenkokousten päätösten sekä yhdistyksen ja puolueen sääntöjen mukaisesti. Johtokunnan jäsenet sitoutuvat yhdistyksen ja sosialidemokraattisen toimintapolitiikan eteenpäin viemiseen.

Yhdistyksen alaisuudessa toimii viisi jaostoa, joiden toimintaa ohjaavat syyskokouksen hyväksymät toimintasäännöt. Yhdistyksellä on edustus Hämeen Sosialidemokraattien piirihallituksessa ja SDP:n puoluevaltuustossa.

Johtokunta 2024 – 2025

Arminen Mikko, puheenjohtaja
Mattila Petri, varapuheenjohtaja
Kaarnalehto Isto
Kinnunen Matti
Latvaniemi Merja
Palkia Minna
Ruuskanen Kristina
Räsänen Mikko
Tolvanen Kirsti
Valli Jouni
Silvonen Matti, varajäsen
Lindholm-Teräväinen Maarit, varajäsen
Nokkala Hannu, varajäsen


Edustajat Hämeen Sosialidemokraatit ry:n piirikokouksissa 2024

Varsinaiset edustajat:
Ruuskanen Kristina, Jormanainen Lauri, Kinnunen Matti, Kylänpää Marjo
Varaedustajat (sijaantulojärjestyksessä):
Latvaniemi Merja, Valli Jouni, Palkia Minna, Silvonen Matti


Edustukset muissa sosialidemokraattien toimielimissä

Kotirinta Kaisu, SDP:n puoluevaltuuston jäsen
Nahkuri Miia, SDP:n puoluehallituksen jäsen
Nurmi Silja, Hämeen Sosialidemokraatit ry:n piirihallituksen jäsen