Hallinto

Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää jäsenkokous. Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi jäsenkokouksia järjestetään johtokunnan kutsusta tarvittaessa. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia puolue- ja kunnallispoliittisia asioita. Paikkakunnan ainoana sosialidemokraattisena puolueosastona yhdistys hoitaa myös kunnallisjärjestölle kuuluvia tehtäviä.

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii syyskokouksen joka toinen vuosi valitsema johtokunta. Johtokunta hoitaa yhdistyksen asioita jäsenkokousten päätösten sekä yhdistyksen ja puolueen sääntöjen mukaisesti. Johtokunnan jäsenet sitoutuvat yhdistyksen ja sosialidemokraattisen toimintapolitiikan eteenpäin viemiseen.

Yhdistyksen alaisuudessa toimii viisi jaostoa, joiden toimintaa ohjaavat syyskokouksen hyväksymät toimintasäännöt. Yhdistyksellä on edustus Hämeen Sosialidemokraattien piirihallituksessa ja SDP:n puoluevaltuustossa.

Johtokunta 2022 – 2023

Kotirinta Kaisu, puheenjohtaja
Mattila Petri, varapuheenjohtaja
Arminen Mikko
Kinnunen Matti
Lindberg Maarit
Ruuskanen Kristina
Silvonen Matti
Tolvanen Kirsti
Valli Jouni
Auvinen Pentti, varajäsen
Kylänpää Marjo, varajäsen
Lindholm-Teräväinen Maarit, varajäsen


Edustajat Hämeen Sosialidemokraatit ry:n piirikokouksissa 2022

Varsinaiset edustajat:
Arminen Mikko, Jormanainen Lauri, Kaarnalehto Isto, Valli Jouni
Varaedustajat (sijaantulojärjestyksessä):
Auvinen Maija, Silvonen Matti, Kylänpää Marjo, Mattila Petri


Edustukset muissa sosialidemokraattien toimielimissä

Kotirinta Kaisu, SDP:n puoluevaltuuston jäsen
Nahkuri Miia, SDP:n puoluehallituksen jäsen
Nurmi Silja, Hämeen Sosialidemokraatit ry:n piirihallituksen jäsen