Hallinto

Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää jäsenkokous. Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi jäsenkokouksia järjestetään johtokunnan kutsusta tarvittaessa. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia puolue- ja kunnallispoliittisia asioita. Paikkakunnan ainoana sosialidemokraattisena puolueosastona yhdistys hoitaa myös kunnallisjärjestölle kuuluvia tehtäviä.

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii syyskokouksen joka toinen vuosi valitsema johtokunta. Johtokunta hoitaa yhdistyksen asioita jäsenkokousten päätösten sekä yhdistyksen ja puolueen sääntöjen mukaisesti. Johtokunnan jäsenet sitoutuvat yhdistyksen ja sosialidemokraattisen toimintapolitiikan eteenpäin viemiseen.

Yhdistyksen alaisuudessa toimii viisi jaostoa, joiden toimintaa ohjaavat syyskokouksen hyväksymät toimintasäännöt. Yhdistyksellä on edustus Hämeen Sosialidemokraattien piirihallituksessa ja SDP:n puoluevaltuustossa.

Johtokunta 2020 – 2021

Kotirinta Kaisu, puheenjohtaja
Jormanainen Lauri, varapuheenjohtaja
Auvinen Pentti
Kylänpää Marjo
Lindholm-Teräväinen Maarit
Mattila Petri
Nahkuri Miia
Nokkala Hannu
Perttula Elias
Silvonen Matti
Kaarnalehto Isto, varajäsen
Mattila Teija, varajäsen
Nurmi Silja, varajäsen


Edustajat Hämeen Sosialidemokraatit ry:n piirikokouksissa 2021

Varsinaiset edustajat:
Jormanainen Lauri, Kylänpää Marjo, Nurmi Silja, Nokkala Hannu
Varaedustajat (sijaantulojärjestyksessä):
Perttula Elias, Anttila Karri, Auvinen Maija, Mattila Petri, Mattila Teija


Edustukset muissa sosialidemokraattien toimielimissä

Kotirinta Kaisu, SDP:n puoluevaltuuston jäsen
Nahkuri Miia, SDP:n puoluehallituksen jäsen
Nurmi Silja, Hämeen Sosialidemokraatit ry:n piirihallituksen jäsen