Jaostot

Riihimäen Työväenyhdistyksen Soittokunta

”Jaoston tehtävänä on tarjota harrastusmahdollisuus puhallinmusiikista kiinnostuneille yhdistyksen piiristä ja muualta tuleville henkilöille ja soittokunnan 100-vuotisen perinteen vaaliminen.”

Riihimäen Työväenyhdistyksen Soittokunta on vireä yli 100-vuotias puhallinorkesteri, jota johtaa kapellimestari Tuomo Komonen. Ohjelmisto koostuu monipuolisesta puhallinmusiikista aina perinteisestä marssimusiikista kevyeen viihdemusiikkiin.

Lisätietoja soittokunnan omilta kotisivuilta www.ritynsoittokunta.fi.

Naisjaosto

”Naisjaoston tehtävänä on koota yhdistyksen kaikki naisjäsenet mukaan toimintaan.”

Naistoiminnan lisäksi jaostolaiset toimivat aktiivisesti yhdistyksen tilaisuuksissa ja organisaatiossa. Toiminnan kulmakivenä on sosialidemokraattisen aatteen ja erityisesti naisten aseman edistäminen Suomessa ja maailmalla.

Jaosto kuuluu jäsenenä Sosialidemokraattisiin Naisiin eli Demarinaisiin (www.demarinaiset.fi) Hämeen Sosialidemokraattisen Naispiirin kautta.

Nuorisojaosto

”Jaoston tehtävänä on koota yhdistyksen nuoret jäsenet ja muut Sosialidemokraattisten Nuorten toiminnasta kiinnostuneet nuoret mukaan toimintaan.”

Demarinuoret on demokratian, solidaarisuuden ja kansainvälisyyden periaatteita puolustava feministinen järjestö. Toiminta on suunnattu 15–32-vuotiaille nuorille.

Jaosto kuuluu jäsenenä Sosialidemokraattisiin Nuoriin eli Demarinuoriin (www.demarinuoret.fi) Uudenmaan Demarinuorten kautta.

Nuoret Kotkat

”Jaoston tehtävänä on sosialidemokraattisena varhaisnuorisojärjestönä tarjota monipuolista toimintaa lapsille, varhaisnuorille ja perheille.”

Nuoret Kotkat on lasten toimintajärjestö ja lasten oikeuksien edistäjänä toimiva etujärjestö. Nuoret Kotkat järjestää harrastus-, leiri- ja retkitoimintaa sekä Suomessa että maailmalla.

Jaosto kuuluu jäsenenä Nuorten Kotkien Keskusliittoon (www.nuoretkotkat.fi) Hämeen Nuoret Kotkat piirijärjestön kautta.

Kunnallisasiainjaosto

”Jaoston tehtävänä on kunnallispoliittisten asioiden käsittely ja valmistelu valtuusto-, hallitus- ja lautakuntien sosialidemokraattisille ryhmille ja yhdistyksen johtokunnalle, joka vie merkittävimmät asiat yhdistyksen jäsenkokouksen käsittelyyn.”

Jaoston toimintaa ohjaa SDP:n Kunnallispoliittinen ohjesääntö ja valtuustokaudeksi laadittu Suunta-asiakirja (ks. välilehti ”Tavoitteet”)

Jaosto kokoontuu tarvittaessa yhdistyksen puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtajan lisäksi jäseninä jaostoon kuuluvat yhdistyksen sihteeri, kaupunginhallituksen sosialidemokraattiset jäsenet, valtuuston puheenjohtajiston sosialidemokraattiset jäsenet ja valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Jäseninä jaostoon kuuluu myös lautakuntien sosialidemokraattiset puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Jos jossakin lautakunnassa ei ole kumpaakaan valitsee ko. lautakunnan sd-ryhmä edustajansa. Tarvittaessa jaosto voi kutsua mukaan asiantuntijajäseniä.