Riihimäen kaupunginvaltuuston kokouksesta 9.6.2014

Demarikynästä

m_tausta_ohut

Valtuuston käytännön asiat alkoivat demareiden valtuustoaloitteen käsittelyllä. Maapolitiikan ja siihen liittyvien lunastuspäätösten käsittelypaikasta haluttiin saada valtuuston kanta. Äänestyksen jälkeen päätökseksi tuli päätäntävallan siirtämien hallitukselta valtuustolle. Jälleen kerran oli kyseessä hallituksen 5-4 päätöksen muuttaminen.

Ennen valtuuston kokousta valtuutetuilla oli mahdollisuus kuulla Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän tilinpäätökseen liittyvistä asioista. Myönteisenä seikkana todettiin, että vuosien negatiivisten tilinpäätösten jälkeen oli vuorossa pieni ylijäämä.

Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen ja talouden tervehdyttäminen saivat liikkeelle laajan joukon puhujia. Kaupungin taloudellisen tilanteen todettiin olevan heikon ja tarkastuslautakunnan viesti taloudellisen tilanteen tervehdyttämisestä otettiin vakavasti. Äänestämään päästiin lainanlyhennysohjelman pidentämisestä seuraavan vuosikymmenen alkuun. Hallituksen esitys tuli tässä asiassa valtuuston päätökseksi.

Sosialidemokraattinen valtuutettu Miia Nahkuri käytti maahanmuuttajien kotouttamisohjelmasta puheenvuoron, jossa kiitti hyvin valmistetusta ohjelmasta.

Kuntaliitosselvityksen käynnistäminen tämänkin kokouksen päätöksellä oli alueen kuntien tavoitteena aiemmassa vaiheessa. Laajat raportit tähän mennessä tehdyistä selvityksistä on toimitettu valtuutettujen käyttöön, mutta varsinainen päätöksenteko esitettiin siirrettäväksi 29.9.2014 pidettävään valtuuston kokoukseen. Samalla esitettiin, että asiaa valmistellaan poliittisissa ryhmissä kesän aikana. Näin päätettiin toimia.

Valtuuston kokouksen pisimmän käsittelyajan vaatinut kohta oli kaupungin omistamien kiinteistöjen realisointi. Myyntilistalla olevista kohteista kokouksessa tehtiin poikkeavat esitykset Allinnan, Riihisalon ja Linja-autoaseman poistamisesta myytävien kiinteistöjen joukosta. Vasemmiston ja vihreiden tekemät esitykset eivät tulleet hyväksytyksi. Äänestysten jälkeen kaikki kolme kiinteistöä ovat myytävänä.  Kiinteistöjen hinnan osalta ei annettu mitään tarkkaa päätöstä. Kirsti Tolvanen teki esityksen, että päätöstä myynnistä ei tehtäisi hallitukselle annettavan poikkeuspäätöksen perusteella, mutta tämäkin kohta meni nurin äänestyksessä ja kaupungin hallitus voi myydä kiinteistöt vaikka äänestyksen jälkeen haluamallaan summalla.

Osavuosikatsaukseen sisältyi tällä kertaa myös talousarvion muuttamien. Säästöjen osalta kansalaisjärjestöt olivat ottaneet vahvasti kantaa asioihin, mikä näkyi myös puheenvuoroissa. Kokous oli kestänyt tuossa vaiheessa jo yli viisi tuntia, mikä näkyi myös käyttäytymisessä. Valtuutetut esittivät yksittäisiä muutosesityksiä ja näytti, että asiaa käsitellään aamuun saakka. Järki kuitenkin voitti ja säästöpäätökset tehtiin yksimielisesti.

Arolammin eritasoliittymän rahoittamista käsiteltäessä päätettiin sosialidemokraattien aloitteesta, että hallitus ei hyväksy neuvoteltavaa sopimusta vaan asia tuodaan valtuuston päätettäväksi, kun kaikki asiaan liittyvät tiedot ovat käytettävissä.

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimus ja Hämeen Ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän purkaminen hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. Kaupunginjohtaja tarkensi muutamia Hattulan kunnan sopimukseen liittyviä ratkaisuja.

Kuntalain mukaan tilinpäätös on hyväksyttävä ja vastuuvapaus myönnettävä viimeistään kesäkuussa. Näin toimittiin tälläkin kertaan. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus käsiteltiin.


Teksti: Kari Vilkman, kaupunginvaltuutettu, SDP

m_tausta_ohut