Strategiaa ja hyvinvointia vuoden viimeisessä valtuustossa

Demarikynästä,Etusivu

– Tiedätkö, mitä tapahtuu 7. maaliskuuta?
– Tarun nimipäivä? Onnittelut jo etukäteen valtuustoryhmämme Tarulle!
– Kyllä, mutta se on myös Riihimäen uuden kaupunkistrategian syntymäpäivä! Ainakin laskettu aika.

Silloin on varmasti jopa juhlan tuntua ilmassa, mutta kuten tiedämme, harvat bileetkään syntyvät valmisteluitta. Jotta uusi strategia voidaan tuoda valmiina maailmaan, on sen eteen tehty paljon työtä kuluneen vuoden aikana. Nimenomaan yhteistyötä. Strategiaan on osallistettu kaupunkilaisia laajasti.

Eilen valtuustossa meille esiteltiin tämän osallistamisen tuloksia, jotka ovat perusta ja lähtökohta strategiaprosessin asteittaiselle jalostumiselle viimeiseen muotoonsa. Malttamattomina odotamme paitsi joulua, myös ohjausryhmältä strategialuonnosta, joka edelleen täydentyy lausuntokierroksilla. Tulemme siis varmasti käymään vielä useita hedelmällisiä strategiakeskusteluita ennen Tarun nimipäivää, jolloin strategia lopulta hyväksytään valtuustossa.

Valtuustossa oli myös esillä Riihimäen kaupungin hyvinvointikertomus (vuosiraportti 2020). Se on kuvaus kunnan toteuttamasta hyvinvointipolitiikasta, väestön terveydestä ja hyvinvoinnista.

Tässä viisi viisasta virkettä usean sivun kokonaisuudesta:
  1. Työllisyyspalveluiden painopiste tulee säilyttää nuorissa sekä pitkäaikaistyöttömissä.
  2. Ikääntyvien määrän kasvaessa painopisteenä on edelleen ikääntyneiden kotona asumisen ensisijaisuus.
  3. Museot ovat kaupungin elinvoimaa, kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia edistävä palvelu.
  4. Liikuntapalvelun laatu ja tarjonta täytyy turvata jatkossakin.
  5. Säännöllinen syöminen edistää oppilaan hyvinvointia, terveyttä ja kehitystä.

Tähän viimeiseen liittyen on jokseenkin yllättävää, että riihimäkeläisistä 8.-9. -luokkalaisista jopa 46,5 % ei syö koululounasta päivittäin. Lukemat eivät merkittävästi parane edes vielä lukiossa tai ammattikoulussa. Tämä on suuresta kokonaisuudesta yksittäinen, mutta konkreettinen asia, jonka muutosta parempaan suuntaan haluamme olla tukemassa.

Mainittakoon vielä lopuksi, että SDP:n valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen järjestöjen toimintaedellytysten varmistamisesta sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa. Jäämme siis odottamaan toiveikkaina tämän aloitteen ripeää etenemistä. Tuleva vuosi tuo varmasti mukanaan muitakin aloitteita, olkoon se uuden vuoden lupaus!


Kaupunginvaltuuston kokouksen 13.12.2021 tunnelmat kirjasi kaupunginvaltuutettu Niina Bitter (sd).