Demariterveisiä vuoden viimeisestä valtuustosta

Demarikynästä,Etusivu

Kaupunginvaltuuston kokouksessa tuli esiin hyvinvointialueiden perustaminen. Merkittävä määrä riihimäkeläisissä työpaikoissa työskentelevistä siirtyy uuden työnantajan palvelukseen vuoden vaihteessa. Muutos vaikuttaa myös kaupungin oman hallinnon organisointiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta lakkautetaan, kun sen käsittelemät asiat ovat siirtyneet hyvinvointialueelle.

Valtuusto päätti seitsenjäsenisen hyvinvointijaoston jäsenistä. Päätös hyvinvointijaostosta tehtiin edellisessä kokouksessa hallintosäännön käsittelyn yhteydessä. Jaoston puheenjohtajaksi tuli Petri Siivonen (kok, sit.) ja varapuheenjohtajaksi Maarit Lindberg (sd). Maaritin varajäseneksi valittiin Kristina Ruuskanen, toiseksi demarijäseneksi tuli Seppo Karjalainen ja hänen varajäseksensä Hannu Nokkala.

Aiemmin oli päätetty Riihimäen edustajista alueellisessa ympäristöterveysjaostossa. Siellä demareiden edustaja on Maarit Lindberg ja hänen varajäsenensä Silja Nurmi. Tämä valtuuston kokous asetti tämän monikunnallisen toimielimen.

Riihimäen Sosialidemokraattien kannalta merkittävä asia oli Hämeenkatu 48-50 Rityn asemakaavan muuttaminen. Päätös tehtiin yksimielisesti, ja nyt odotetaan valitusajan umpeutumista. Keskustelua käytiin Riihimäen kaupungin uudistetusta autopaikkanormista ja siitä saaduista kokemuksista. Yhtään tällaista rakennusta ei vielä Riihimäelle ole valmistunut, mutta asiaa tutkitaan normaalin kaavoituksen edistymisen yhteydessä.

Maankäytön toteuttamisohjelma ohjelmakaudelle 2023-2033 oli käsittelyssä. Toteuttamisohjelmaa päivitetään kahden vuoden välein. Siinä annetaan ohjeistus, jonka pohjalta Riihimäen maankäyttö ja -hankintaa toteutetaan.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä puretaan hyvinvointialueiden käynnistyessä. Siihen liittyviä käytännön ratkaisuja käytiin lävitse.

Valtuustoaloite seurakunnan avustustyön taloudellisesta tukemisesta aiheutti laajan keskustelun. Aloitteessa esitettiin merkittävää taloudellista tukea Riihimäen Kotikirkolle sekä seurakunnalle. Valtuutetut olivat yksimielisiä asian tärkeydestä, mutta esitetyn 20.000 euron suuruista tukea ilman kunnollista valmistelua ei voitu myöntää. Asia etenee Riihimäen kaupunginhallitukselle, joka miettii avustustoimintaa kokonaisuutena. Toivomuspontena hallitukselle tuli Lauri Jormanaisen (sd) esittämänä: “Kaupunginhallitus seuraa tilannetta ja ryhtyy tarvittaviin toimiin ruoka-avun mahdollistamiseksi”. Kaupunginvaltuusto hyväksyi toivomusponnen yksimielisesti. Hallitus arvioi nykyiset avustukset ja mahdolliset muutokset avustuksia koskeviin ohjeisiin.  

Toisessa aloitteessa esitettiin ensilumenladun saamista kaupunkiin. Tulevalle vuodelle on varattu rahaa kalustoinvestointeihin, joiden avulla parannetaan latujen saamista aikaisemmin, mutta varsinaista ensilumenlatua ei lähitulevaisuudessa ole tulossa.

Riihimäen SDP:n valtuustoryhmä toivottaa solidaarista joulua ja oikeudenmukaista uutta vuotta!

Kaupunginvaltuuston kokouksen 12.12.2022 asiat muistiin merkitsi Kari Vilkman, kaupunginvaltuutettu (sd).