Pääministerin kanssa aamukahvilla

Demarikynästä,Etusivu

Pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vieraili Riihimäellä osana hallituksen kirjastokiertuetta maanantaina 8.7.2019. 

Vaikka pääministerin arki on kiireistä, liikeni Antti Rinteeltä aikaa poiketa Riihimäen Sosialidemokraattien tarjoamille aamukahveille Riihimäen Coffee Stationiin ennen #kirjastokiertue-tilaisuuden alkua. Paikalla pyörähti kolmisenkymmentä kahvittelijaa, jotka arvostivat sitä, että pääministeri on tavattavissa myös epävirallisissa merkeissä. Joillekin kahvilaan piipahtaneille pääministeri turvamiehineen tuli hieman yllätyksenä, mutta hekin tohtivat alkuhämmennyksen jälkeen ovesta sisään ja vaihtamaan Rinteen kanssa muutaman sanan.

Tärkeintä on uudistaa suomalaista yhteiskuntaa kestävän kehityksen, taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen näkökulman kannalta

Alkujohdatuksena keskusteluille Rinne nosti keskusteluun neljä pääteemaa, joiden alle hallitusohjelman ensisijaiset toimet limittyvät, alkaen oikeudenmukaisesta sosiaaliturvasta. ”Eläkkeiden kertymisessä ongelmia on aiheutunut aikanaan mm. perhevapaiden vuoksi. Erityisesti naiset ovat kärsineet tästä ja se on yksi syy eläkeläisköyhyyteen. Nyt tätä pitää korjata. Vuoden 2020 alusta alkaen pieniä eläkkeitä tullaan korjaamaan 50 eurolla, joka tulee puhtaana käteen”, Rinne kertoi. ”Perustoimeentuloon tulee merkittävää korjausta tämän vaalikauden aikana ja opiskelijoille on tulossa etuuksiin indeksikorotus, todennäköisesti jonkin verran tasokorotustakin.”

Toisena teemana Rinne kertoi panostuksista koulutukseen ja osaamiseen, että Suomi pärjää maailmalla myös tulevaisuudessa. ”Lisäbudjetissa jo varmistettiin se, että ammattikoulujen opettajamäärää lisätään. Tätä kautta pystytään vahvistamaan toisen asteen koulutusta, josta on itse asiassa tullut meidän uusi perusasteen koulutus”, Rinne sanoi. Oppivelvollisuusikä halutaan nostaa 18 vuoteen vuoden 2021 alusta lähtien, ettei yksikään nuori jää vaille toisen asteen koulutusta. Siitä, onko tämä oikea tapa puuttua koulutuksen ja työn ulkopuolille jäävien tilanteeseen, ollaan montaa mieltä. Näitä syrjäytymisvaaraan ajautuvia nuoria on joka vuosi noin 3500 ja valtaosa heistä on nuoria miehiä. ”Jos katsoo tilastotietoa 20 vuotta taaksepäin on meiltä siinä ajassa hävinnyt yli 600 000 sellaista työpaikkaa, jossa on pärjännyt pelkällä peruskoululla. Siksi tarvitaan kaikille toisen asteen koulutus. Lisäksi tämä on perheille myös taloudellinen kysymys”, sanoi Rinne ja kertoi konkreettisena esimerkkinä, että esimerkiksi kokkiveitset saattavat maksaa 1600 euroa, mikä käytännössä estää monen nuoren hakeutumisen ko. koulutukseen.

Kolmas teema on panostukset innovaatiotoimintaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Hallituksen tavoite on, että 4 % BKT:sta käytettäisiin tähän tarkoitukseen, yksityisen sektorin rahoituksen ohella. ”Tässä asiassa on valtion ja yritysten mentävä yhteistoiminnassa eteenpäin, muuten emme kilpailussa pärjää.”

 

Tärkeintä tällä hetkellä on ilmastonmuutoksen torjunta

…mutta sillä tavalla, ettei kenenkään ei tarvitse pelätä, että esimerkiksi omasta autosta on luovuttava. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus täytyy pystyä toteuttamaan näissäkin muutoksissa. Ilmastonmuutoksen torjunta on keskiössä kaikessa päätöksenteossa yli hallinnollisten rajojen. ”Jos tällä tavalla jatketaan, niin maapallon ilmasto lämpenee arvioiden mukaan globaalisti 4 astetta. Tämä tarkoittaisi, että Suomessa talvet lämpenisivät 8-10 astetta. Jokainen ymmärtää, mitä tämä tarkoittaisi Suomen talvelle ja mm. matkailulle, joka on tällä hetkellä yksi meidän suurimmista vientitulojen tuojista.” Myös metsiin vaikutus olisi valtava, kun ilmaston lämmetessä erilaiset puustoon vaikuttavat taudit lisääntyisivät. Tämä ja sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen voivat aiheuttaa miljardien kustannuksia ja tehdä ihmisten elämästä tietyillä alueilla sietämätöntä.

”Minulta kysytään usein miksi puhun afrikkalaisten tilanteesta enkä suomalaisista. Siksi, että jos Afrikassa toteutuu se väestöräjähdys mikä siellä on ennusteiden mukaan toteutumassa, niin siellä on 1,25 miljardia uutta ihmistä vuonna 2045. Yli miljardi alle 25 vuotiasta lisää. Tämä tarkoittaisi sitä, että tarvitaan 16 miljoonaa työpaikkaa vuodessa heidän aikuistuessaan. Tarvitaan lisää koulupaikkoja. Tarvitaan puhdasta vettä ja puhdasta ruokaa, että he selviävät omissa maissaan. Jos eivät selviä, niin on olemassa useampia tutkimuksia, joiden mukaan sieltä lähtee satoja miljoonia ihmisiä liikkeelle näiden asioiden perässä”, Rinne kertoi. ”Sen takia olen puhunut vahvasti sen puolesta, että Suomi EU-puheenjohtajuuskaudella yrittäisi vahvistaa Euroopan ja Afrikan välistä yhteistyötä, että voisimme auttaa heitä kehittymään. Kyse ei ole perinteisestä kehitysaputoiminnasta pelkästään, vaan Afrikan unionin maat kumppanina olisivat kehittämässä omaa talouttaan, infrastuktuuriaan ja koulutustaan.”

Rinne pohti, että ilmastonmuutoksen torjunta saattaa olla vahva tekijä suomalaisen elinkeinorakenteen muutoksessa ja tarjota uudenlaista, kestävää työtä suomalaisille tehtäväksi.

Keskustelua syntyi pääministerin alustuksen jälkeen useista aiheista. Pääministeriltä kyseltiin mm. kestävien investointien toteutumisesta metsäteollisuudessa, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen näkymiä, maakuntauudistuksen kohtaloa ja eläinsuojelulain uudistustilannetta.

Ja siitä vappusatasesta – missä se nyt viipyy?

Hallitus on istunut vasta muutaman viikon, mutta keskustelu vappusatasesta käy kuumana. ”Sanoin silloin Heinolassa, että useamman vuoden ohjelmalla, valtiontalous huomioon ottaen, satanen nettona tulee alle 1400 euron eläkkeisiin. Ensimmäinen osa tästä lupauksesta on täyttymässä ensi vuoden alussa niin, että n. 850 euroon asti kuukausieläkkeeseen tulee 50 euron korotus ja siitä eteenpäin 1400 euroon asti vähän pienempi summa, kymppejä. Ja se on nettona ilman, että asumistuki leikkaantuu tai verotus leikkaa sitä tuloa millään tavalla. Se on se ensimmäinen erä.”

Siihen, kuinka monta vuotta menee ennenkuin satanen tulee täyteen, Rinne ei vielä pysty vastaamaan. Tähän vaikuttaa valtiontalouden yleinen tila. ”Tätä viestiä kannattaa viedä eteenpäin. Mutta kun katsoo, miten tuolla eduskunnassa kokoomus ja perussuomalaiset hallitusta roimivat, niin tästä asiasta oikean viestin vieminen on vaikea tehtävä. Mutta kertokaa, että ensimmäinen osuus tulee siis ensi vuonna, puhtaana käteen!”


Riihimäen kirjaston henkilökunta oli järjestänyt kirjastokiertueelle mainiot puitteet kauniiseen kirjastoomme!

Lisätietoa kirjastokiertueesta löytyy valtioneuvoston sivulta. Suora linkki Riihimäen kirjaston tilaisuuden tallenteeseen.


Teksti: Kaisu Kotirinta. Kuvat on luovutettu kuvaajien toimesta Riihimäen Sosialidemokraattien vapaaseen käyttöön.