Puoluekokousedustajaryhmän terveisiä

Etusivu,Puoluekokous 2020

Hämeen puoluekokousedustajaryhmä nimesi 25.6.2020 edustajaehdokkaansa puoluekokouksen valiokuntiin ja kävi keskustelua näköpiirissä olevista henkilövalinnoista. Ryhmä on jo aiemmin asettunut tukemaan Ville Skinnarin jatkokautta puolueen varapuheenjohtajana.

Riihimäkeläiset puoluekokousedustajat ovat valiokunnissa hyvin edustettuna. Valiokuntatyöskentelyssä yksittäisiin asioihin ja aloitteisiin pääsee pureutumaan lähemmin ja myös vaikuttamaan niistä puoluekokoukselle tehtyihin esityksiin. Yksin puurtamista valiokuntatyö ei ole vaan tarvittaessa edustajat saavat tukea koko puoluekokousryhmältä.

Olli Tuovinen on jäsenenä talous-, vero- ja elinkeinovaliokunnassa. Valiokunnalla on käsiteltävänä 16 aloitetta (nrot 1-16) sekä poliittisen ohjelman muutoshaasteista 5.1. Talouspolitiikan keskiössä korkea työllisyys, tuottavuuden kasvu ja oikeudenmukainen verotus ja 6.1. Elinkeino ja elinvoima. Lisäksi Olli on varajäsenenä sivistys-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntavaliokunnassa.

Silja Nurmi on jäsenenä Kunta- ja maa- ja metsätalousvaliokunnassa, jolla on käsiteltävänä 15 aloitetta (nrot 131-145) sekä poliittisen ohjelman muutoshaasteista 2.4. Maa- ja metsätalous ja 6.2. Kunnat ja alueet.

Kaisu Kotirinta on jäsenenä periaatejulistusvaliokunnassa. Periaatejulistuksessa määritellään sosialidemokraattien perusarvot, missio ja visio tulevaisuudesta.

Kari Vilkman on varajäsenenä työllisyys-, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa sekä laki-, hallinto-, sisäinen turvallisuus- ja maahanmuuttovaliokunnassa.

Nimettyjen valiokuntien lisäksi kaikki puoluekokousedustajat perehtyvät koko puoluekokousaineistoon, mm. 450-sivuiseen aloitekirjaan ja 125-sivuiseen poliittiseen ohjelmaan. Kokouksen kuluessa asioista käydään nopealla tahdilla äänestyksiä ja muutosesityksiä saattaa tulla vielä kokouksessa, joten perusteellinen taustatyö on tarpeen.


Tutustu puoluekokousmateriaaleihin Tulevaisuuskanavalla! Jäsenet voivat myös osallistua keskusteluun Facebookin SDP Kampanja -ryhmässä.