Riihimäen kaupunginvaltuuston kokouksesta 10.11.2014

Demarikynästä

m_tausta_ohut

 

Valtuutetut kokoontuivat valtuustosaliin jo klo 15.00 seuraamaan esitystä Kuntamaisema-raportin tuloksista. Havainnollistavat taulukot näyttivät mihin Riihimäki sijoittuu eri toimialoilla suhteessa vertailukuntiin ja antoivat näkemystä tulevien päätösten tueksi.

Tunnin kestäneen esityksen jälkeen valtuustoryhmät sulkeutuivat ryhmäkokouksiinsa valmistautumaan illan kokoukseen. Demareiden ryhmässä onniteltiin edellispäivän seurakuntavaaleissa menestyneitä Esko Nummelaa, Kari-Veli Lehtosta ja Miia Nahkuria. Illan valtuuston esityslistalle oli tullut kiireellisenä lisäyksenä kaksi uutta pykälää liittyen Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimukseen.

Valtuuston kokouksessa ensimmäinen keskustelua herättänyt pykälä koski Kokonkadun kevyen liikenteen turvallisuuden parantamista. Petri Mattila piti valtuustoaloitteen aihetta tärkeänä ja muistutti alueella tapahtuneen yhden pahan onnettomuuden. Lähiaikoina monen huulilla olevin sanoin “tässä taloudellisessa tilanteessa” aloittaen Mattila kuitenkin joutui ennustamaan kalliilta vaikuttavan Kokonkadun jatkeen jäävän odottamaan taloudellisesti parempia aikoja. Kirsti Leskenmaa huomautti, että alueen asukkaat ovat jakautuneet eri leireihin toisten ollessa jatkeen kannalla ja toisten sitä vastaan. Lopulta valtuusto yksimielisesti lisäsi päätösesitykseen toivomusponnen rakentamismahdollisuuden selvittämisestä vuoden 2015 aikana.

Muutaman “läpinuijitun” pykälän jälkeen vuoroon tuli tekniikan ja ympäristön toimialan kaavoitusyksikön maksujen tarkistaminen. Perussuomalaisten Juha Rannan muutosesitys olisi korottanut hintoja 15 prosenttia, kaupunginhallituksen esityksen ollessa 10 prosenttia. Muutosesitys ei saanut osakseen kuin yhdeksän ääntä, joten alkuperäinen esitys tuli asiakohdassa päätökseksi. Kaikki demarit äänestivät pohjaesityksen puolesta.

Seuraavaksi käsiteltiin Hämeen ammattikorkeakoulun lisärakentamisen rahoittamista. Esko Nummela nousi puhujanpönttöön ja esitti huolensa ennakkotietoja aikaisemmin vastaan tulleiden maksuerien vaikutuksen kaupungin tilinpäätökseen.

Enemmän keskustelua herätti kaupungin osavuosikatsaus. Mikko Lund totesi Riihimäen taloudellisen tilanteen olevan huolestuttava ja kysyi mitä kaupunginhallitus aikoo tehdä kaupungin talouden tervehdyttämiseksi. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tommi Räty vastasi puoluetoverinsa kysymykseen asian vaatimalla vakavuudella. Hän korosti Riihimäen investoineen pelkästään koulujen saneeraamiseen 2000-luvulla 52 miljoonaa euroa. Nyt talouden vakauttamisohjelman toteuttaminen on kuitenkin tärkeää, eikä tämä tilanne ole ohi vuodessa. Räty loi kuitenkin uskoa kanssapäättäjiinsä toteamalla, että yhteistyöllä tästäkin tilanteesta kyllä selvitään. Esko Nummela puolestaan nauratti kuulijoita epäilemällä valtionosuuksien pudottamisten varmuutta. Hän myös tarkkana miehenä huomautti vasemmiston Janne Yrjölän korjausehdotuksen kaupunginhallituksen päätöslauselmaan olevan teknisesti mahdoton, ja asia eteni päätösesityksen mukaisesti.

Illan toinen äänestys nähtiin pykälässä 97, jossa käsiteltiin tulevan vuoden tuloveroprosenttia. Vihreiden Sari Jokisen esitys tuloveroprosentien korottamisesta 0,50 prosenttiyksiköllä 21 prosenttiin sai kannatusta vasemmistosta. Mikko Lund kertoi saaneensa sekä pienipalkkaiselta että suurituloisilta palautetta korotuksia vastaan. Myös Räty puolusti korotuksista pidättäytymistä ainakin tällä erää. Ostovoima vähenee jo valtion tasolta tulevien päätösten osalta, joten siihen päälle ei ole järkevää korottaa myös tuloveroa. Samaa mieltä olivat muutkin demarivaltuutetut sekä suurin osa muista valtuutetuistakin. Nykyisellä prosentilla (20,50) jatkaminen voitti nostoesityksen selvin äänin 39-4.

Marraskuun kokous sujui melko rauhallisissa tunnelmissa eikä muissa pykälissä syntynyt suurempia keskusteluja. Edellisviikkoisessa valtuustoseminaarissa oli haettu jo suuntaviivoja joulukuun budjettikokoukseen, johon onkin tulossa paljon isoja asioita päätettäväksi. Silloin illan kulku lienee huomattavasti tämän kertaista vivahdekkaampi.


Teksti: Lauri Jormanainen, kaupunginvaltuutettu, SDP

m_tausta_ohut