Seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaaleissa äänestetään evankelisluterilaisen kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle.

Kirkko toimii paikallisella tasolla seurakunnan jäsenten edustajien omilla päätöksillä. Ei ole aivan saman tekevää, ketkä ovat Riihimäen evankelisluterilaisen seurakunnan kirkkovaltuustossa päättämässä kirkollisveron tuoton käytöstä. Kirkon työstä ja tehtävistä voidaan käydä ja käydään yhteiskunnallista keskustelua, mutta päätöksenteko opillisista kysymyksistä kuuluu kirkon omalle hallinnolle.

Me sosialidemokraatit haluamme kutsua kirkkoon kuuluvia jäseniämme ja kannattajiamme mukaan vaikuttamaan kirkon työhön sekä paikallisesti että laajemmin kirkon piirissä. Valitut edustajamme vaikuttavat myös hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen vaaleissa sekä piispanvaaleihin. Paikallisilla vaaleilla vaikutetaan siis koko kirkon suuntaan ja kirkon uudistumiseen.

Sosialidemokraattien ehdokkaat seurakuntavaaleissa 2022

SOSIALIDEMOKRAATTEINA TOIMIMME SEN KIRKON PUOLESTA, JOSSA

  • ketään ei jätetä yksin
  • kaikki ihmiset ovat samanarvoisia
  • kirkko on kaikille turvallinen yhteisö
  • tuemme lähimmäisiä lähellä ja kaukana

Tutustu tarkemmin sosialidemokraattien vaaliohjelmaan sivustolla www.sdp.fi ja tule rakentamaan kanssamme yhteisvastuun kirkkoa!


Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on 8. – 12.11.2022.

Ennakkoon voi äänestää kaikissa ennakkoäänestyspisteissä valtakunnallisesti.

Varsinainen vaalipäivä on 20.11.2022.
Vaalipäivänä Riihimäellä voi äänestää Keskuskirkossa klo 11 – 20.


Seurakunta – yhteisvastuun yhteisö – SDP:n seurakuntavaalisivut
seurakuntavaalit.fi – lisätietoa seurakuntavaaleista
Riihimäen seurakunta – kotiseurakuntamme sivut

Äänioikeutettu on jokainen 16 vuotta täyttänyt kirkon jäsen ja vaalikelpoinen ehdokkaaksi jokainen 18 vuotta täyttänyt kirkon konfirmoitu jäsen siinä seurakunnassa, jossa asuu.