Valtuustoaloite: Riihimäestä kiusaamisen vastainen kaupunki

Ajankohtaista,Etusivu

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuustossa 14.12.2020 valtuustoaloitteen, jossa esitetään Riihimäestä kiusaamisen vastaista kaupunkia.

Tavoitteena on parantaa erityisesti perhepalveluiden, koulujen ja muiden lapsiin vaikuttavien palveluiden mahdollisuuksia ongelmien varhaiseen havaitsemiseen ja niihin puuttumiseen. Aloitteessa esitetään:

  • Kiusaamisen vastaisen ohjelman tekemistä
  • Yhteistyön tiivistämistä poliisin ja sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa
  • Yhteistyön tekemistä paikallisten ja nuorten seuraamien some-vaikuttajien kanssa
  • Materiaalipaketin valmistelua vanhemmuuden tueksi

Kouluterveyskyselyyn vastanneista 8. ja 9. luokkalaisista riihimäkeläisistä nuorista 3,5 % ilmoitti tulevansa kiusatuksi useita kertoja viikossa. Lisäksi 3,1 % vastanneista ilmoitti tulevansa noin kerran viikossa kiusatuksi. Lukuvuoden aikana kiusatuksi ilmoitti tulleen 15,6 % vastaajista. Vastanneista nuorista 17,1 % ilmoitti kokeneensa vuoden aikana fyysistä uhkaa.

Lisätietoja kouluterveyskyselystä voi lukea täältä.

Riihimäen kaupungin hyvinvointikertomuksen vuosiraporttiin voi tutustua toistaiseksi täältä (vielä keskeneräinen).

Kiusaaminen on henkisesti vahingollista ja saattaa aiheuttaa traumoja, jotka voivat säilyä aikuisuuteen asti. Koulukiusaamiselle ja kouluväkivallalle tulee saada loppu, sillä yksikin kiusattu ja väkivaltaa kohdannut nuori on liikaa!

———————————————————————

Valtuustoaloite

Riihimäestä kiusaamisen vastainen kaupunki

Koulukiusaamisen ja kouluväkivallan vaikutuksia ihmisen kehitykseen ja sitä kautta koko yhteiskuntaan on tutkittu paljon. Monien myöhempien elämänvaiheiden ongelmien on todettu juontavan juurensa lapsuuden kokemuksiin. Koulukiusaaminen jättää pysyvät arvet.

Kiusaaminen ei rajoitu pelkästään kouluun, vaan sitä ilmenee jossain määrin elämän kaikilla osa-alueilla. Erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen on kasvava trendi. Sosiaalisen median nopea kasvu osaksi nuorten ja aikuisten arkea ja ympäristöä on luonut alustan uudenlaiselle kiusaamiselle ja väkivallan harjoittamiselle, jonka havaitseminen ja johon puuttuminen on aiempaa haastavampaa. Perheet ja lasten kanssa työskentelevät tahot tarvitsevat resursseja ja työkaluja ongelmien havaitsemiseen ja niihin puuttumiseen.

Laiminlyöty lapsi oirehtii usein siten, että hänellä on vakavia käytöshäiriöitä ja epäsosiaalisuutta.

Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri, Turun yliopiston dosentti ja oikeuspsykiatrian vastuukouluttaja Hannu Lauerma, HS 13.12.2020.

Esitämme, että Riihimäen kaupunki aloittaa poikkihallinnollisen kiusaamisen vastaisen ohjelman, jolla tähdätään kiusaamisen juurisyihin puuttumiseen. Tavoitteena on parantaa erityisesti perhepalveluiden, koulujen ja muiden lapsiin vaikuttavien palveluiden mahdollisuuksia ongelmien varhaiseen havaitsemiseen ja niihin puuttumiseen. Yhteistyötä poliisin ja sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa tiivistetään entisestään. Lisäksi kiusaamiseen puuttumiseen tulee luoda kaiken kaupungin toiminnan läpileikkaava toimintamalli ja perustaa Riihimäelle kiusaamisesta vapaita vyöhykkeitä. Paikallisten (ja muidenkin nuorten seuraamien) some-vaikuttajien kanssa tehdään yhteistyötä. Vanhemmuuden tueksi luodaan materiaalipaketti, jota päivitetään tarpeen vaatiessa.

Riihimäki 14.12.2020.

Sd. valtuustoryhmä