Valtuustossa teemana osallisuus ja kestävä kehitys

Demarikynästä,Etusivu

Riihimäen kaupunginvaltuusto kokoontui kesätauon jälkeen uusissa tiloissa Uramon koululla 2.9.2019. Valtuuston kokoukset kuvataan Hyrian toimesta ja niitä voi katsoa suorana lähetyksenä tai tallenteena Riihimäen kaupungin YouTube-tilin kautta.

Kaupunginvaltuustolla oli käsittelyssä mm. talousarviolainojen takaisinmaksua koskevan linjauksen tilannekatsaus, aiesopimus Riihimäen kaupungin ja Fortum Waste Solutions Oy:n yhteisestä kehittämistyöstä, osallisuusrahaston perustaminen sekä ystävyys- ja yhteistyökaupunkisuhteiden uudelleenjärjestely.

Vuoden loppuun mennessä lainoja lyhennetään yhteensä 38,8 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että 31.12.2019 lainasalkku olisi ennusteen mukaan 76,6 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti maanantaina myös miljoonan euron osallisuusrahaston perustamisesta. Rahastolla on tarkoitus luoda taloudelliset edellytykset osallistuvalle budjetoinnille, jossa riihimäkeläiset otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan päätöksentekoon. Ensimmäisenä vuonna osallisuusrahastosta on käytettävissä 50 000 euroa kaupunkilaisten ehdottamiin ja äänestämiin ideoihin, ja seuraavina vuosina enimmillään 100 000 euroa. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on ollut osallistuvan budjetoinnin tiimoilta erityisen aktiivinen. ”Demokratia ei ole ainoastaan edustuksellista demokratiaa, vaan kuntalaiset on otettava aivan uudenlaisella tavalla mukaan kaupungin kehittämiseen”, Miia Nahkuri (sd) totesi.

Kokouksessa hyväksyttiin myös aiesopimus Fortum Waste Solutions Oy:n kanssa yhteisestä kehittämistyöstä. Sopimuksen tarkoituksena on kaupungin näkökulmasta muun muassa tukea Riihimäen kehittymistä pienimmän hiilijalanjäljen kaupunkina tiiviin kaupunkirakenteen sekä vahvan kiertotalousosaamisen johdosta. Riihimäki tavoittelee hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta 2050 mennessä. Osapuolten keskeisenä ilmastotavoitteena on, että asiakkaille myyty kaukolämpö on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä.

Ystävyys- ja yhteistyökaupunkisuhteiden uudelleenjärjestely (74 §) palautettiin takaisin valmisteluun. Riihimäen kaupunki on solminut virallisia ystävyys- ja yhteistyökaupunkisuhteita 1940-luvulta alkaen. Jatkossa on tarkoitus arvioida, kuinka suhteet edistävät Riihimäen kaupunkistrategiaa ja toisaalta elinkeinoelämän kehittämistä.

Jere Mattila (sd) jätti kokouksessa valtuustoaloitteen koskien ”Sano ei korruptiolle” -kampanjaan osallistumisesta.

Demariryhmä 2.9.2019: (ylhäältä) Jere Mattila, Ari Ruottinen, Seppo Karjalainen, Tommi Räty, Silja Nurmi, Kari-Veli Lehtonen, Kari Vilkman, Lauri Jormanainen, Hannu Nokkala, Kirsti Leskenmaa ja Miia Nahkuri.


Valtuuston kokouksesta raportin laati kaupunginvaltuutettu Jere Mattila (sd)