Valtuustossa vuokra-asuntoasiaa ja aloitteita

Demarikynästä,Etusivu

Syyskuun kaupunginvaltuuston kokous sujui varsin leppoisissa merkeissä ja vain muistona olivat edellisen kokouksen palveluverkkouudistuksen aiheuttamat kiihkeät puheenvuorot ja valtuuston selkeä jakautuminen koulujen säilyttämisen puolustajiin ja vastustajiin. Kokouksen pääaiheiksi muodostuivat kaupungin vuokrataloyhtiön Riihimäen Kotikulma Oy:n toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelma ja SDP:n Lauri Jormanaisen valtuustoaloite ”Riihimäkeläisille yhdistyksille yhteiset eettiset periaatteet”.

Riihimäen Kotikulma Oy:n toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelmaa esitteli valtuustolle ansiokkaasti Kotikulma Oy:n uusi toimitusjohtaja Mikko Leitsamo. Mikko kertoi yleisellä tasolla yhtiön kehittämistarpeista erityisesti digitalisaation ja talouden hallittavuuden osalta. Lisäksi hän kertoi keinoista asuntojen houkuttelevuuden lisäämiseksi, mm. vuokrien pitämisellä kohtuullisena ja tulevaisuudessa uusien asuntojen sijaintia parantamalla lähemmäksi keskustaa ja asemanseutua. Kaiken kaikkiaan valtuusto tuntui olevan varsin tyytyväinen uuden toimitusjohtajan esittelemään yhtiön toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelmaan, sillä lisäkysymyksiä ei virinnyt kuin muutama.

Kokouksen toiseksi pääaiheeksi tuli hieman yllättäen valtuustoaloite ”Riihimäkeläisille yhdistyksille yhteiset eettiset periaatteet”, jonka valtuutettu Jormanainen (sd) oli tehnyt. Lauri ei ollut tyytyväinen aloitteeseen annettuun vastaukseen, koska mm. vastauksessa mainittu Seuraparlamentti ei ole kokoontunut ja joillakin seuroilla olisi tahtotilaa asian viemiseksi eteenpäin. Täten hän esittikin aloitetta palautettavaksi uudelleen valmisteluun. Palautusesitys sai myös kannatuksen, ja koska valtuusto ei voinut yksimielisesti hyväksyä asian palauttamista uudelleen valmisteluun, niin asiasta jouduttiin äänestämään. Äänestystuloksesta tulikin tiukin mahdollinen, sillä palauttamisen puolesta äänesti 22 valtuutettua ja vastaan 21 valtuutettua. Äänestyksen jakolinja oli pääpiirteittäin vasemmisto vastaan oikeisto.

Kokouksen lopuksi kaupunkimme uusi kaupunginjohtaja Jouni Eho kertoi erittäin positiivisia kuulumisia ensimmäisen kuukauden työskentelyn ajalta. Jouni nosti puheenvuorossaan esille viisi asiaa, joihin hän on nyt alkuun panostanut. Nämä asiat olivat kaupungin johtoryhmän jäsenten kanssa käydyt keskustelut, sidosryhmien tapaamiset, kaupungin uuden strategian jalkauttaminen, kärkistrategioihin panostaminen ja Riihimäen uuden brändin markkinointi.

Tällä kertaa valtuuston kokous kesti ainoastaan vähän toista tuntia ja varsinaisia puheenvuoroja ei käytetty kuin reilu kymmenkunta. Seuraava kaupunginvaltuuston kokous on talousarviokokous 14.11.2022.

Kaupunginvaltuuston kokouksen 26.9.2022 tunnelmat kokosi Petri Mattila, kaupunginvaltuutettu (sd).