Hyvinvointiasiaa kaupunginvaltuustossa

Demarikynästä,Etusivu

Vuoden ensimmäinen kaupunginvaltuuston kokous sujui ripeästi. Icehears-toimintamallia koskevan aloitteen käsittelyn yhteydessä aloitteen tekijä Lauri Jormanainen (sd) kiitti päättäjiä ja viranhaltijoita myönteisestä suhtautumisesta aloitteeseen. Valtuusto päätti jo vuoden 2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä uuden Icehearts-joukkueen perustamisesta ja varasi tähän 50 000 euroa tälle vuodelle.

Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli, jossa lasta tuetaan koulutyössä ja vapaa-ajalla.

Kaupungissa toimii kaksi joukkuetta, jotka on perustettu vuosina 2015 ja 2019. Toiminnan jatkuessa konkretisoituu myös Riihimäen kaupungin ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen yhteistyö. Jatkossa hyvinvointialue maksaa puolet jo perustettujen joukkueiden kustannuksista.

Eniten keskustelua heräsi kokouksen yhteydessä pidetyssä valtuustoinfossa kun hyvinvointialueen edustajat esittelivät asemanseudun sotekeskushanketta, josta tehdään parhaillaan esiselvitystä. Valtuutettuja kiinnosti erityisesti se, miten kaavailtu rakennus mahtuisi asemanseudulla olevalle tontille sekä se, mitä palveluita sinne on kaavailtu.

Hyvinvointialueen johtaja Olli Naukkarinen kertoi, että uuteen sote-keskukseen oltaisiin sijoittamassa Riihimäen nykyisen sairaalan ja Penttilänkadun terveyskeskuksen toiminnot.  

Naukkarinen vastasi tontin kokoon liittyviin huoliin toeteamalla, että uudisrakentaminen mahdollistaisi merkittävän tilatehokkuuden parantamisen. Riihimäen nykyinen sairaalarakennus on rakennettu 1960-luvulla ja sairaalatoiminnot vaativat lähiaikoina nykyisen rakennuksen mittavaa peruskorjaamista. Kaikkiin kysymyksiin ei vielä tässä vaiheessa saatu kattavaa vastausta vaan asioiden selvittäminen jatkuu. Nyt onkin hyvä aika käydä asiasta aktiivista keskustelua. Naukkarinen kiitti Riihimäen kaupunkia hyvästä yhteistyöstä ja ripeästä asian edistämisestä.

Kokouksessa valittiin myös useampaan toimielimeen uusia luottamushenkilöitä. Osa näistäkin liittyi hyvinvointialueen aloittamiseen. Sosialidemokraateista valittiin uudeksi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varajäseneksi Minna Palkia.

Sote- ja pelastuspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueen vastuulle ja kaupungin mukautuminen uuteen rooliin tulee varmasti näkymään valtuuston työskentelyssä tänä vuonna muutenkin vahvasti.

Kaupunginvaltuuston kokouksen 6.2.2023 tiivisti Miia Nahkuri, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (sd).