Pysäköintiohjelma ja talousarvio pitkän valtuuston pääaiheina

Demarikynästä,Etusivu

Riihimäen kaupunginvaltuusto kokoontui maanantai-iltapäivänä käsittelemään vuoden 2020 talousarviota. Lisäksi käsittelyssä oli mm. Riihimäen pysälöintiohjelma, joka herätti luonnollisesti myös keskustelua. Ennen kokousta kokoontui Demarien valtuustoryhmä puimaan vielä asioita. Ryhmä kävi vilkkaan keskustelun kokouksen esityslistasta, löytäen jälleen tulevaisuuteen katsovan yhteisen sävelen.

Pysäköintiohjelma tiivistetysti esitetettynä määrittää linjaukset asukas-, asiointi-, työpaikka- ja vieraspysäköintiin sekä aseman liityntäpysäköintiin. Pysäköintiohjelma on tärkeä työkalu kaavoittajalle työssänsä muiden toimijoiden kanssa. Vilkkaan keskustelun jälkeen pysäköintiohjelma hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että liityntäpysäköinti pyritään säilyttämään jatkossakin maksuttomana riihimäkeläisille.

Sosialidemokraattien johdolla tehty kaupunginhallituksen esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021-2022 hyväksyttiin valtuustossa muutamin muutoksin. Suurimpana muutoksena voidaan pitää verotuloennusteen kasvuprosenttia, joka tippui 4,1 prosentista 3,0 prosenttiin. Sosialidemokraatit olivat 4,1 prosentin kasvun kannalla, joka oli lähempänä Kuntaliiton ennustetta.

Varsinainen budjetin läpivieminen aloitettiin ryhmäpuheenvuoroilla. Ensimmäisen puheenvuoron piti Demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Lauri Jormanainen. Hän luotasi tulevaisuutta kuluvan vuoden tulosten pohjalta. Niin tämä kuin ensi vuosikin näyttävät vievän Riihimäkeä eteenpäin. Tulevaisuususko korostui hänen puheessaan.

Tulevassa budjetissa kaupungin toimintamenoiksi arvioidaan 192,5 miljoonaa euroa. Investointeihin käytetetään kymmenen miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarvioesitys on 6,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen yhdessä vesihuoltoliikelaitoksen kanssa. Budjetin tavoitteena on 11,4 miljoonan vuosikate.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Miia Nahkuri (sd) joutui kokouksen aikana useaan otteeseen avaamaan budjetin sisältöä. Kokous oli pitkä, mutta kompromissihakuinen. Mikään puolue ei pysty viemään yksinään ajatuksiaan läpi, vaan siihen tarvitaan muita avuksi.

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan talousarvion lisäksi veroprosentit

Veroprosenttiksi sovittiin yksimielisesti 20,50. Kiinteistövero myös pidettiin ennallaan. Yleinen kiinteistövero on 1,45 prosenttia. Verotulot ennusteen mukaan ensi vuodelle ovat 124,6 miljoonaa euroa. Verotulot tulevat jäämään tänä vuonna arvioitua alhaisemmaksi tulorekisterin käyttöönotosta sekä verokorttiuudistuksesta johtuen.

Riihimäen Sosialidemokraatit katsovat, ettei populismi kuulu puolueen kuvaan missään tilanteessa

Riihimäen Sosialidemokraatit tekevät päätöksiä enemmän tutkitun tiedon pohjalta kuin tunteen perusteella. Esimerkkinä verotuloennuste. Tunne on kuitenkin tärkeä asia jokaiselle meistä. Siksi me kuuntelemme herkällä korvalla kuntalaisten näkemyksiä. Me katsomme, että edustuksellisen demokratian rinnalla täytyy olla muita vaikuttamismuotoja. Kuntalaiset ovat sekä oman elämänsä että ympäristönsä asiantuntijoita.


Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 kokousta avasi kaupunginvaltuutettu Tommi Räty (sd)