SDP:n ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa

Demarikynästä,Etusivu

Kaupungin ensi vuoden talousarvio on hyvin plusmerkkinen eikä akuuttia hätää taloudessa ole. Kuitenkin kulujen jatkuva kasvu ja tulevien investointien suuri määrä aiheuttaa huolta tulevasta ja kaupungin talouden kantokyvyn riittävyydestä. Valtuustolta vaaditaan lähivuosina, kuten monesti ennenkin, selkeää linjausta siitä miten kaupunkia halutaan kehittää tulevina vuosina.

Riihimäellä ja muuallakin Suomessa on pitkään puhuttaneet lasten- ja nuorten kasvava pahoinvointi ja siitä seuranneet haasteet.

Me sosialidemokraateissa haluamme panostaa lapsiin ja nuoriin sekä heidän hyvinvointiinsa.

Tämän vuoksi kannatamme lämpimästi esitystä uusien päiväkotiavustajien palkkaamisesta. Päiväkotiavustajien palkkaaminen on helppo tapa lisätä sekä henkilöstön että lasten hyvinvointia. Jokaisella ammattiryhmällä on varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on oma tärkeä tehtävänsä. Selkeät tehtävänjaot ja riittävät resurssit ovat ensiarvoisen tärkeitä. Riittävät resurssit tukevat myös lasten hyvinvointia, kun aikuisilla on todella aikaa olla läsnä heidän arjessaan. 

Riittäviin resursseihin ja henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen on tärkeää myös muilla toimialoilla. Elinvoiman toimialalla ympäristönsuojelu on jo pitkään ollut aliresurssoitua ja henkilöstöä ei ole ollut riittävästi. Tämä on henkilöstölle kuormittavaa ja aiheuttaa töiden viivästymistä, joka näkyy myös kaupunkilaisille. Elinvoimalautakunta esitti, että vuoden 2024 talousarvioon varataan rahat uuden luonnonsuojeluasiantuntijan viran perustamiselle, mutta enää tämä esitys ei talousarviossa ole. Kuitenkin virka on edelleen tarpeellinen, koska nykyisillä resursseilla ei ole mahdollista selvitä tämän hetkisistä, saati tulevista luonnonsuojeluun ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen liittyvistä tehtävistä.

Sosialidemokraatit kantavat huolta toimialan resurssien tilanteesta.

Tekniikan toimialalla on lukuisia rahareikiä ja suunnitelmissa useita isoja investointeja. Investoinnit tulevaisuuteen ja kaupungin kehitykseen ovat elintärkeitä, jos haluamme, että Riihimäki on myös tulevaisuudessa veto- ja pitovoimainen kaupunki, jossa asukkaat voivat hyvin. Sen lisäksi, että varmasti me kaikki poliitikot haluamme houkutella kaupunkiin lisää asukkaita, haluamme varmasti myös pitää huolta nykyisistä asukkaista. Viime aikoina kaupunkilaisten keskuudessa on paljon puhuttanut uimahallin remontti ja tuleva maauimalan perusparannus. Investoinnit ovat suuria, mutta tarpeellisia.

Maauimala on auttamatta vanhentunut, eritoten teknisesti, ja sosialidemokraattien näkemyksen mukaan maauimalan perusparannusta ei ole syytä siirtää eteenpäin.

Tämän vuoksi sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittääkin, että maauimalan perusparannus palautetaan alkuperäiseen ajankohtaan. Esitys tulee kohtaan 9.3 investointisuunnitelma. Esitys kuuluu “Maauimalan rakentaminen aloitetaan niin, että vuodelle 2024 varataan suunnitteluun 150 000 €, vuodelle 2025 4 340 000 € ja vuodelle 2026 4 000 000 €. Rahoitus hoidetaan toimitilaohjelmalle varatusta rahoituksesta.”.

Lisäksi valtuustoryhmä kantaa huolta kunnallistekniikan investointien tasosta.

Kaupungin perusinfrasta huolehtiminen on tärkeää ja siinä onkin jo huomattava määrä korjausvelkaa. Perusinfra näkyy kaupunkilaisille jokapäiväisessä arjessa ja sen kunto vaikuttaa jokaisen meidän arkipäiväiseen toimintaan. Tulevina vuosina meidän onkin syytä miettiä mikä kunnallistekniikan investointitaso on riittävä ja mihin kaikkeen haluamme panostaa, kun kaupunkia kehitetään.

Lopuksi sosialidemokraattinen valtuustoryhmä haluaa kiittää viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä hyvin sujuneesta ja jouhevasta talousarvioprosessista. Lisäksi haluamme kiittää koko kaupungin henkilöstöä siitä työstä mitä he tekevät koko kaupungin ja kaupunkilaisten hyväksi!


Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän pj Silja Nurmen ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyssä 13.11.2023.