Terveisiä vesihuoltoliikelaitoksesta!

Demarikynästä,Etusivu

Riihimäen Veden johtokunnan piti seminaaria 15.6.2022. Seminaarissa tarkasteltiin kaupungin uutta strategiaa vesihuollon näkökulmasta.

Miten reiluus, rohkeus ja ripeys ohjaa vesihuollon toimintaa?

  • Asiakastietojärjestelmä uusitaan, että asiakkaille voidaan tarjota laajemmat sähköiset palvelut ja henkilökunnalle aikaisempaa parempi käytettävyys.
  • Haapahuhdan vesilaitoksen saneerauksessa korvataan veden lipeäkäsittely turvallisemmalla kalkkikivialkaloinnilla.
  • Vesistöalueen kuormittajien sekä kuntien rahoittamassa Vantaanjoen yhteistarkkailussa tutkitaan vesistön veden laatua, kalataloutta ja pohjaeläimiä. Vantaanjoki on vesihuollolle tärkeä puhdistettujen jätevesien laskupaikkana ja vesistölle aiheutuvaa kuormitusta seurataan aktiivisesti.
  • Riihimäen Veden omaisuudesta noin 80 prosenttia on maan alla vesijohto-, jätevesi- sekä hulevesiverkostoina. Verkostojen kunto on toimivalle vesihuollolle tärkeää ja merkittävä osa laajempaa, koko toimintaa ohjaavaa omaisuudenhallinnan kehittämistä.

Kuvassa Riihimäen Veden johtokunnassa Demareita edustavat Taru Ahoniemi (vpj) ja Mikko Arminen.