Tervehdys elinvoimalautakunnasta

Demarikynästä,Etusivu

Elinvoimalautakunta kokoontui seminaariin 20.6.2022. Seminaarissa keskityttiin talousarvion laadintaan vaikuttaviin tekijöihin.

Mitä jäi päällimmäisenä mieleen?

  • Samaan aikaan on valmistunut tai valmistumassa useita ympäristö- ja rakennusvalvontapuoleen vaikuttavia lakimuutoksia, joiden haltuun otto on haastavaa
  • Edellisellä valtuustokaudella kaupungin kehittäminen tuntui keskittyvän asemanseudulle, nyt asiat ovat esillä laajemmassa kuvassa koko kaupungin alueella uuden strategian mukaisesti
  • Kulttuuripuolella on aika kovia kehittämisodotuksia museotoiminnan ja tapahtumatoiminnan osalta
  • Talousarvion yhteydessä asetettavia tavoitteita on pystyttävä tavalla tai toisella mittaamaan, muutoinkin kuin taloudellisesti

”Käsissä on iso pallo, joka on aika liukas”. Elinvoiman toimialueella on meneillään paljon sellaista, mikä ei suoraan näy kuntalaisille. Toimialueiden ajankohtaiskatsauksissa kävi selville valtava työtaakka ja paine saada lisäresursseja mm. henkilöstöön. Tulevaisuuden haaste on, miten saadaan hoidettua kaupungille kuuluvat velvoitteet ja valtuustossa asetetut tavoitteet riittävällä nopeudella ja laadukkaasti.

Joitakin kaupungin kehittämiseen liittyviä asioita on pyöritelty liian kauan ja nyt pitäisi tapahtua. Päätöksiä pitää syntyä ja resursseja löytyä, puhuminen ei riitä.

Kuvassa elinvoimalautakunnassa Demareita edustavat Kaisu Kotirinta ja Jouni Valli.