Yhdistys asetti edustajaehdokkaita SDP:n puoluekokoukseen

Etusivu,Puoluekokous 2020

SDP:n 46. puoluekokous pidetään Tampereella 12. – 14.6.2020. Puoluekokoukseen osallistuu yhteensä 500 kokousedustajaa.

SDP:n puoluehallitus vahvisti Hämeen piirijärjestöstä valittavien puoluekokousedustajien määräksi 39, jonka jälkeen piirihallitus asetti puoluekokousedustajien valintaa varten seitsemän seudullista vaaliyhtymää. Riihimäki kuuluu yhdessä Hausjärven ja Lopen kanssa vaaliyhtymään IV, josta valitaan yhteensä kuusi puoluekokousedustajaa ja kuusi varaedustajaa.

Riihimäen seudun yhdistykset sopivat, että vaaliyhtymässä asetetaan puoluekokousedustajaehdokkaat jäsenmäärien suhteessa: Riihimäeltä neljä ja Lopelta ja Hausjärveltä molemmista yksi. Varaedustajaehdokkaita asetetaan samassa suhteessa.

Riihimäen Sosialidemokraatit ry:n ehdokkaat puoluekokousedustajiksi

Puoluekokousedustajaehdokkaiksi valittiin Olli Tuovinen, Silja Nurmi, Kaisu Kotirinta ja Kari Vilkman. Varaedustajiksi valittiin Marjo Kylänpää (1.), Satu Taiveaho (4.), Lauri Jormanainen (5.) ja Kari Kaistinen (6.). Kaksi puoluekokousedustajaehdokasta ja varaedustajaehdokkaat 2. ja 3. on valittu Lopelta ja Hausjärveltä.

Edustajaehdokkaat kiittävät tovereita saamastaan luottamuksesta!


Hämeen Sosialidemokraatit ry vahvistaa puoluekokousedustajat kevätkokouksessaan 25.4.2020 Riihimäellä. Puoluekokousedustajaryhmä järjestäytyy heti tämän jälkeen.