Palveluverkkoselvitys keskustelutti valtuustossa

Demarikynästä,Etusivu

Riihimäen kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 9.3.2020 vuoden toiseen kokoukseensa. Asialista ei ollut pitkä, mutta kokouksen tiedettiin kestävän, koska käsittelyssä oli kaupungin laaja palveluverkkoselvitys.


Ennen kokousta sosialidemokraattien valtuustoryhmä kokoontui puimaan valtuuston asioita. Olimme keskustelleet yhdistyksessä mm. palveluverkkoselvityksestä jo hyvissä ajoin ja valtuutettumme olivat saaneet riittävät evästykset matkaan. Ryhmä kävi asiasta vielä keskustelun ja olimme valmiit omalta osaltamme tekemään esityksen.

Totesimme, että kaupunginhallituksen käsittelyssä alkuperäiseen esitykseen oli saatu läpi muutoksia. Palveluverkkoselvityksen vaikutukset tulisivat olemaan kauaskantoiset, koska se sisältää kouluverkon muutosten lisäksi keskustan ja asemanseudun kehittämistä, monitoimitalon ja museokeskuksen rakentamisen ja mm. liikuntapaikka-asioita. Selvitys oli valmistunut puoli vuotta aiotusta myöhässä, eikä esimerkiksi ehtinyt syksyllä kaupungin talousarviokäsittelyyn. Koska selvitys oli jo aikansa viipynyt, ei päätöksen tekemisellä ollut enää mielestämme kiirettä.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä päivitti myös omat tavoitteensa kuluvalle vuodelle ja onnitteli valtuutettu Kari-Veli Lehtosta merkkipäivän johdosta.


Kouluverkko on ollut julkisuudessa kaupunkilaisia eniten kiinnostava osuus selvityksestä. Ennen valtuuston kokouksen alkua seurasimme lakkautusuhan alla olevien koulujen koululaisten ja vanhempien hiljaista mielenosoitusta kokouspaikan pihalla. Vanhemmat olivat olleet hyvin aktiivisia sekä sosiaalisessa mediassa että lehtikirjoituksin päätöksenteon alla. Kokouspaikalle odotettiinkin suurta joukkoa tästä kyseisestä asiasta kiinnostuneita kaupunkilaisia.


Valtuuston kokouksen aluksi kuultiin kaupunginjohtaja Sami Sulkon alustus palveluverkkoselvityksestä. Tämän jälkeen valtuustoryhmien puheenjohtajat avasivat keskustelun käyttämällä ryhmäpuheenvuoronsa. Sos.dem. ryhmän puheenjohtaja Lauri Jormanainen esitteli ryhmän esityksen taustat ja esitti, että asia lähetetään uudelleenvalmisteluun. Lisäksi hän esitti, että palveluverkkoasia tuodaan päätettäväksi lähimpään mahdolliseen kokoukseen pienempiin osiin paloiteltuna.

Muut ryhmät vuorollaan olivat myös palveluverkkoasian uudelleenvalmistelun kannalla. Asiassa päätettiin perustaa poliittinen valmisteluryhmä, jonka valitsee kaupunginhallitus. Tästäkin koko valtuusto oli yhtä mieltä. Esityksemme palveluverkkouudistuksen käsittelemisestä pienempinä paloina ei saanut äänestyksessä enemmistöä. Äänin 26-17 valtuusto päätti käsitellä jatkossa asian yhtenä kokonaisuutena.


Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän tunnelmat kokosi varavaltuuttu Maija Auvinen (sd).