Terveisiä valtuustosta!

Demarikynästä,Etusivu

SDP:n valtuustoryhmä pääsi onnittelemaan 70 -vuotta täyttänyttä Kari Vilkmania. Kari toimii valtuuston lisäksi mm. teknisen lautakunnan sekä Riihimäen Kaukolämpö Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pitkän linjan kuntapäättäjänä hän tuo vankkaa asiantuntemusta ja kokemusta päätöksentekoon, ollen kuitenkin mukana nykyajan ja tulevaisuuden haasteiden kohtaamisessa rohkealla otteella. Paljon onnea Karille!

Valtuuston kokouksessa valtuusto päätti mm. lähteä entistä vahvempiin korruption vastaisiin toimiin. Edellisellä kaudella SDP:n valtuutettuna toimineen Jere Mattilan aloitteen pohjalta Riihimäelle perustetaan työryhmä, joka laatii eettiset ohjeet ja toimenpidesuunnitelman, jossa huomioidaan aloitteessa esiin nostetut asiat.

Lisäksi valtuusto päätti lisätä maan hallituksen päättämän oppivelvollisuuden laajentamisen mukanaan tuoman oppimateriaalien maksuttomuuden koskemaan myös ei-oppivelvollisia lukio-opiskelijoita. Näin siirtymävaiheen tilanne yhdenvertaistuu, eikä lukio-opintonsa aloittaneiden kohdalla enää tehdä jaottelua oppimateriaalien kohdalla.

Muissa pykälissä valtuusto sai tietoonsa mm. kaupungin sijoitustoiminnan tilaa ja muita talousasioita, sekä sosiaaliasiamiehen selvityksen.

Seuraavaksi edessä on strategian päivittäminen sekä kaupungin vuoden 2022 talousarvion valmistelu ja päättäminen. Syksy on kuntapäättäjille kiireisintä aikaa, eikä tämä syksy tee poikkeusta. Olkaa rohkeasti yhteyksissä omiin valtuutettuihinne, yhdessä tehden syntyy parhaat päätökset!


Lauri Jormanainen, valtuustoryhmän pj.