Työntekijät tarvitsevat kunnolliset sähköiset työvälineet

Demarikynästä,Etusivu

Kaupunginvaltuuston asialistalla oli pääasiana muutosohjelman käynnistäminen Visio 2030:n toteuttamiseksi kaupungissa. Keskiössä on palvelujen digitalisointi. Tarkoituksena oli uudistaa toimintamallia ja perustaa osaamiskeskus toteutuksen tueksi. Päätelmänä esityksessä oli, että säästöjä nykytilanteeseen verrattuna saadaan 3-5 %/vuosi.

Sosialidemokraattisessa valtuustoryhmässä oltiin ennen kokousta sitä mieltä, että asian esitystapa on sekava ja hankkeen hinta mittava. Valtuutetut olivat saaneet kesän alussa informaatiota asiassa, silti näin suuren hankkeen katsottiin tulevan päätettäväksi liian nopeasti. Kaupungissa on edessä palvelujen leikkauksia, mm. koulujen lakkauttamisesta puhutaan, ja sitten kuitenkin on varaa laittaa tähän 8,9 miljoonaa euroa. Ryhmässä toivottiin, että valtuustossa esittelyn kautta avataan asiaa lisää, kun hankkeen yhteistyökumppanin Tieran edustaja tulee paikalle. Mietittiin myös, saavatko valtuutetut päättää asiassa myöhemmin mistään vai meneekö kaikki jatkossa kaupunginhallituksen hyväksymisillä.

Käytiin keskustelua miten tähän tilanteeseen on tultu. Käytössä on ollut erilaisia ohjelmia erilaisilla laitteilla ja työntekijät tekevät hankalalla tavalla työtä. Kaupungilla itsellään ei ole ollut henkilöstöä katsomaan mitä hankitaan ja mistä. RHL-Datalta oli odotettu säästöjä ja kehittäminen oli pysähtynyt. Erilaisia vaihtoehtoja oli etsitty. Nykyisyys on pirstaloitunut järjestelmä ja silpputyötä, koska ohjelmat eivät ole yhteensopivia.

Koulutus ja valmennus pitää tehdä hyvin

Hankkeessa nähtiin mahdollisuuksia ja haasteita. Uhka oli korkea hinta ja se, toteutuvatko tavoiteltavat säästöt eli saadaanko vastinetta hinnalle ja saadaanko maksunpalautuksia muilta mukaan tulijoilta. Jos tässä onnistutaan, saadaan nyt kehittäminen edullisemmin. Hyviä puolina nähtiin lisäksi, että Tiera on julkisomisteinen, kuntien ja kuntayhtymien omistama, jolla on in-house-asema. Kallis ja vaativa kilpailutus jää pois.

Mikä olisi vaihtoehto, jos muutosohjelmaan ei lähdetä? Ainoaksi vaihtoehdoksi nähtiin uudistaa järjestelmiä pala palalta ja se maksaa myös. Ryhmässä painotettiin, että sopimustekstiin tulee kirjata mahdollisimman tarkasti kaupungin vastuut ja toimittajan velvollisuudet.

Itse valtuustosta

Kaupungin sähköisten palveluiden kehittämistä koskeva asiakohta Riihimäen kaupungin visio 2030, osaamiskeskus ja muutosohjelma strategian tueksi oli kiperä myös itse valtuuston kokouksessa. Asiaa esittelivät Tieran edustajat ja se puhutti useita tunteja. Kaupunginjohtaja selvitti pyrkimystä päästä strategiseen johtamiseen ja tiedolla johtamiseen, siilojohtamisesta prosessien ohjaukseen ja tavoitetta päästä toiminnassa sujuviin tapahtumaketjuihin ja toiminnan ja talouden yhteen nivomiseen. Kuntalaisten kannalta pyritään oikealaajuisiin, oikeanlaatuisiin ja oikea-aikaisiin palveluihin. Pitkän keskustelun ja kahden äänestyksen jälkeen valtuusto päätti osaamiskeskuksen perustamisesta.

  1. äänestys
    • Hanke palautetaan uudelleen valmisteltavaksi = 15 ääntä
    • Asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa = 28 ääntä
  1. äänestys
    • Hanke hylätään = 4 ääntä
    • Hallituksen esitys (hanke hyväksytään) = 39 ääntä

Asialistalla olevat talousasiakohdat menivät valtuustossa läpi puheenjohtajan nuijankopauksella. Listalla oli myös muutamia valtuutettujen tekemiä aloitteita, joista tekijät käyttivät puheenvuorot. Yksi aloitteista oli Lauri Jormanaisen (sd) ym. jättämä aloite perhepalveluiden tarjoamisesta päiväkodeissa, jonka toimintamallin kehittäminen oli jo aloitteen vireilläoloaikana saatu etenemään. Kokous saatiin lopulta päätökseen.


Kommelluksien kokous

Kokouksen kulku ei sujunut ihan ongelmitta. Kysymyksessä oli hybridikokous, jossa osa valtuutetuista osallistui Teams-sovelluksen kautta etänä ja osa kokouspaikalla. Etäyhteyteen pääsemisessä oli ongelmia, koska etänä läsnäolijoiden piti käynnistää Teamsin ohella YouTube-kanava sieltä paremmin kuuluvan kokousäänen vuoksi. Ääni kuului näissä eriaikaisesti ja kokouksen alku viivästyi.

Läsnäolevien toteaminen piti aloittaa kerran uudelleen alusta. Äänestykset, joita oli kaksi, toimitettiin sekä salissa että etänä. Tässä vaiheessa ääni toimi jo paremmin, kun se laitettiin kuuluville puheenjohtajan välineiden kautta. Kahden valtuutetun osalta Teams-yhteyteen pääseminen ei onnistunut, joten heihin otettiin kaupunginjohtajan puhelimella videopuheluyhteys.

Valtuutettu Lauri Jormanainen koetti vähän ennen klo 20 päästä kokoukseen Teamsin välityksellä. Varavaltuutettuna kokouksessa hänen tilallaan ollut Maija Auvinen odotti Teams-yhteyden päässä milloin poistua kokouksesta. Lukuisien yritysten jälkeen jalkapallokentältä hikisenä palannut ja Teams-yhteyteen kyllästynyt Jormanainen päätti lopulta lähteä suihkun kautta fyysisesti kokouspaikalle, jonka Auvinen arvasi syyksi pitkälle viestinvaihdon odotukselle. Salikuvista henkilöiden saapumista ei pystynyt seuraamaan, kun kuvaa oli välähdyksittäin, mutta onneksi käytössä olivat kaiken muun tekniikan lisäksi tekstiviestit, etteivät he olleet läsnä yhtä aikaa.

Erilaisten hankaluuksien jälkeen valtuuston puheenjohtaja totesi kokouksen lopuksi seuraavan kokouksen olevan yksiselitteisesti Teams-kokous.


Kaupunginvaltuuston hybridikokouksen käänteet demarinäkökulmasta kuvasi varavaltuutettu Maija Auvinen (sd).