Puoluekokouspäiväkirja 2020

Demarikynästä,Etusivu,Puoluekokous 2020

SDP:n 46. puoluekokous pidettiin Tampereella 22.-24.8.2020. Riihimäen Sosialidemokraateista Hämeen ryhmässä puoluekokoukseen osallistuimme me: Olli Tuovinen, Silja Nurmi, Kaisu Kotirinta ja Marjo Kylänpää.

Kiitämme yhdistystä mahdollisuudesta osallistua tähän monella tavalla erityislaatuiseen ja mieleenpainuvaan tapahtumaan!

Lauantaipäivä alkoi automatkalla Tampereelle, koska koimme julkisen liikenteen käytön tässä tilanteessa ylimääräiseksi riskiksi. Jutustelu oli vielä varovaisen odottavaa, koska poikkeusolojen vuoksi järjestelyissä oli tehty aimpiin kokouksiin verrattuna paljon muutoksia. Lisäksi kokousjännitystä lisäsi se, että neljän hengen ryhmästämme kolme oli puoluekokousedustajana ensikertaa.

Ennen puoluekokouksen alkamista kokoonnuimme Hämeen ryhmäpalaveriin, jossa aiempien ryhmien tapaan keskusteltiin pääasiassa henkilövalinnoista. Hämeen ryhmän ensisijainen tavoite oli saada Ville Skinnari jatkokaudelle puolueen varapuheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajia tultaisiin valitsemaan kuitenkin kolme ja ehdokkaita oli kuusi, joten meille edustajille jäi paljon mietittävää vaaliin valmistautumisessa.

Asiakysymyksiin valmistautuminen etukäteen oli haastavaa, koska valiokunnat pääsivät kokoontumaan etäyhteyksin vasta viikko ennen kokousta, jos silloinkaan. Piiriryhmässäkään asiakirjoja ei käsitelty, mutta joitakin asioita olimme toki käyneet läpi ennen kokousta keskenämme.

siihen mä olisin kaivannut nyt muutosta, että ois käsitelty näitä aloitteita ja miten nämä hommat menee eikä vaan henkilövalintoja

Kokoussalissa meitä odotti SDP:n uusi ilme. SDP:n logona on edelleen ruusun terälehti, mutta nyt sen rinnalle tuotu myös uudenlainen moderni ruusu-ikoni. Ruusu on perinteinen kansainvälinen työväenliikkeen symboli.

Kokousjärjestelyt olivat poikkeukselliset. Kokous piti alun perin pitää kesäkuussa, mutta poikkeusolojen vuoksi se siirrettiin elokuulle. 500-päinen puoluekokousväki oli jaettu kahteen porukkaan, Aatteeseen ja Liikkeeseen, jotka eivät kohdanneet toisiaan kokouspaikalla. Myös valiokuntien osallistujat oli kokouksen aikana jaettu samalla periaatteella, jolloin osa jäsenistä kokoontui kokoushuoneessa ja osa etäyhteydellä.

Tampere-talon iso sali, jossa Aate-ryhmä kokousti lautantaina ja maanantaina. Tässä salissa toimi myös kokouksen puheenjohtajisto.

Kokouspaikoilla pidettiin kasvomaskeja ja turvavälejä etukäteen toimitettujen ohjeiden mukaan. Käsienpesumahdollisuuksien lisäksi käsidesiä oli tarjolla kaikkialla ja löytyipä sitä yksi pullo kokousmateriaalien joukostakin. Väkeä kokouspaikalla oli huomattavasti vähemmän kuin tavallisesti, koska tällä kertaa paikalle pääsivät kokousedustajien lisäksi vain säännöissä määritellyt henkilöt ja tarpeellinen henkilökunta sekä median edustajia. Turvallisesta kokoustamisesta oli selvästi huolehdittu niin hyvin kuin mahdollista.

Valmiina kokoukseen!

aikamoiset järjestelyt on puoluetoimistolla ollut. se vähän harmitti, että oltiin kahdessa eri paikassa ja kaikkia kavereita ei nähnyt ollenkaan

Kokouspaikalla liikuttaessa oli kuljettava kaulanauha kaulassa. Siitä järjestysmiehet näkivät, että puoluekokousedustaja ei eksy vahingossa toisen ryhmän tiloihin. Väärään suuntaan kulkevat edustajat ohjattiin ystävällisesti oikealle reitille.

Hämeen puoluekokousedustajat kuuluivat Aate-ryhmään.

Äänestyksiä varten oli otettu nykyteknologia avuksi: käytössä oli henkilövaaleja lukuunottamatta kapulaäänestys. Punaiset ja vihreät äänestyslipukkeet olivat kuitenkin kokousmateriaalissa mukana teknisten ongelmien varalta.

toihan nopeutti aika paljon toi kapuloilla äänestäminen, olin viime kokouksessa niitä käsin laskemassa.

Koko ajan päivittyvät kokousmateriaalit olivat saatavilla Howspace-työtilassa ja Tulevaisuuskanavalla. Howspacesta löytyivät myös kaikki käytännön ohjeet ja kokousedustajien keskustelupalsta. Puheenvuoropyynnöt ja henkilöesitykset tehtiin niin ikään Howspacessa.

Kokouksen aikataulu oli hyvin tiivis ja tarkkaan ajoitettu. Etenkin valiokuntatyöhön osallistuvilla päivät venyivät pitkiksi.

kyllä siellä aika lailla koko ajan sai juosta jonkun asian perässä

I kokouspäivä – lauantai 22.8.2020

Työtä oikeudenmukaisemman, tasa-arvoisemman ja inhimillisemmän yhteiskunnan puolesta, puoluekokouksesta ja sukupolvesta toiseen

Työtä oikeudenmukaisemman, tasa-arvoisemman ja inhimillisemmän yhteiskunnan puolesta, puoluekokouksesta ja sukupolvesta toiseen. Matka jatkuu!

Julkaissut Sosialidemokraatit SDP Maanantaina 24. elokuuta 2020
Työtä oikeudenmukaisemman, tasa-arvoisemman ja inhimillisemmän yhteiskunnan puolesta, sukupolvesta ja puoluekokouksesta toiseen. (Video: SDP:n Facebook-sivu)

Kokouksen avasi väistyvä puheenjohtaja Antti Rinne. Ensimmäisenä asiakohta järjestäytymisen jälkeen aloitettiin keskustelu poliittisesta tilanteesta. Tässä asiakohdassa varsinaisen poliittisen tilannekuvan lisäksi usein nostetaan esille kokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyviä kysymyksiä ja keskustelun avauksia.

Poliittinen tilanne -asiakohtaa käsitellään kokouksen kuluessa aina, kun salissa ei kokousaikataulun mukaan muuta ole ja se kestää usein lähes puoluekokouksen loppuun asti. Pykälän alussa kuultiin, että jo silloin pyydettyjä puheenvuoroja tähän asiakohtaan oli noin 50. Joku edustaja kertoi odottaneensa puheenvuoroa yli 20 tuntia ja taisi joillain mennä vielä pidempäänkin: viimeinen poliittisen tilanteen puheenvuoro pidettiin maanantai-iltapäivällä kello kahden aikaan. Kävi myös niin, että kaikkia pyydettyjä puheenvuoroja ei asioiden käsittelyjärjestyksestä johtuen voitu pitää.

Pääministeri Sanna Marinin puhe löytyy lauantaipäivän tallenteen kohdasta 2:27:30.

henkilökohtaisesti eniten ärsyttää ihan oikeesti tää miten nää puheenvuorot jaettiin tai siis et niitä puheenvuoroja ei saatu

Päätöspykälien käsittely aloitettiin sääntömuutoksista, koska niillä oli vaikutusta jo tämän kokouksen kulkuun. Suurimmat sääntöihin liittyvät selvitettävät kysymykset liittyivät puolueen jäsenyyteen, puolueen puheenjohtajan valintaan, piirijästöjen edustukseen puoluehallituksen pöydän ympärillä ja puoluehallituksen kokoonpanon muuttumiseen kesken puoluekokouskauden. Muutetut säännöt hyväksyttiin yksimielisesti.

Lauantaipäivän ohjelmassa oli periaatejulistuksen ja poliittisen ohjelman esittelyt ja lähetekeskustelut, ehdokasasettelut puolueen johtoon sekä valiokuntatyöskentelyä yömyöhään asti. Tiukin aikataulu oli periaatejulistusvaliokunnalla, jonka työn oli oltava valmis sunnuntaiaamuun mennessä.

tiukkoja päiviä nää on, vähän valiokunnasta riippuen. muuta vapaa-aikaa ei juuri ole kuin nukkumisaika, jos sitäkään, mutta kokoukseenhan tänne on tultu.

II kokouspäivä – sunnuntai 23.8.2020

Sunnuntai aloitettiin periaatejulistuksen päätöskäsittelyllä. Edellinen periaateohjelma on vuodelta 1999. Päätös SDP:n periaateohjelman uudistamisesta tehtiin vuoden 2014 puoluekokouksessa ja Lahdessa 2017 ehdotus oli käsittelyssä. Tuolloin puoluekokous kuitenkin päätti, että perinteisen periaateohjelman sijaan puolue tarvitsee pitkälle tähtäävän periaatejulistuksen, jossa määritellään arvopohja ja lyhyemmän aikavälin päivittyvän poliittisen ohjelman, jossa tavoitteet näkyvät konkreettisemmin. Yhdistettynä näitä voisi sanoa Forssan ohjelman kaltaiseksi kokonaisuudeksi.

Kaisu Kotirinta puolustamassa periaatejulistusvaliokunnan esitystä.

Valiokunnan esitys poikkesi puoluehallituksen esityksestä ulkoisesti paljon, mutta sisällöllisesti vain vähän. Hyväksymisen yhteydessä käynnistyi kummallinen keskustelu kristillisyydestä ja uskonnonvapaudesta, koska oli tehty esitys yhden lauseen poistamisesta. Lauseessa mainittiin, että sosialidemokratia on saanut vaikutteita mm. kristillisestä etiikasta ja tämä muutamien mielestä koettiin syrjiväksi. Kyseessä on kuitenkin viittaus historiaan ja aateperimäämme, joten puoluekokous jätti lauseen asiakirjaan.

Sanna Marinin puhetta seurataan Sorsapuisto-salissa, jossa Aate-ryhmä kokousti sunnuntaina.

SDP:n puoluejohdon valinta aloitettiin aamupäivällä lomittain periaatejulistuskäsittelyn kanssa. Sekä SDP:n puheenjohtajan että puoluesihteerin vaaliin oli asetettu vain yksi ehdokas. SDP:n puheenjohtajaksi valittiin Sanna Marin ja puoluesihteeriksi Antton Rönnholm. Valintojen voimabiisinä soi heidän valitsemansa Queenin “Don’t stop me now”.

SDP:n varapuheenjohtajien vaalissa oli tarjolla kolme paikkaa ja niihin kuusi ehdokasta. Ehdokas itse sai pitää kuuden minuutin esittelypuheenvuoron ja kannatuspuheenvuoroihin oli varattu kolme minuuttia, joten lopulliseen päätöksentekoon oli puoluekokousedustajilla lopullisten päätöstensä tekmiseen aikaa kohtuulliset puolitoista tuntia.

SDP:n varapuheenjohtajavaalissa valituksi tulivat Niina Malm (I vpj), Ville Skinnari (II vpj) ja Matias Mäkynen (III vpj). Hämeen piirin päätavoite siis täyttyi.

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajavaalissa oli kaksi ehdokasta. Valituksi tuli kuluneellakin kaudella puheenjohtajana toiminut Sirpa Paatero.

SDP:n puoluehallituksen vaaliin saatiin vaalivaliokunnan esitys. Puoluehallitukseen valittiin 13 jäsentä, mukana meidän Miia Nahkuri. Koko puoluehallitus löytyy täältä.

SDP:n puoluejohto: III vpj Matias Mäkynen, puoluesihteeri Antton Rönnhom, puheenjohtaja Sanna Marin, puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paatero, I vpj Niina Malm ja II vpj Ville Skinnari. (Kuva: SDP.fi)

Henkilövalintojen välillä ja jälkeen jatkuivat poliittinen tilanne -keskustelu, poliittisen ohjelman käsittely ja valiokuntatyö. Silja Nurmi ja Olli Tuovinen sukkuloivat valiokunnan ja kokoussalin äänestysten väliä WhatsApp-viestien varassa.

juoksin sieltä valiokunnasta saliin pitämään puheenvuoron ja sit takaisin valiokuntaan ja sit juoksin takaisin äänestämään. halusin sanoa mielipiteeni, niin sit se vaati vähän sellasta sumplimista, että tuijotat puhelinta että millä sekunnilla pitää liikkua

Kannatti juoksennella, Siljan tekemä muutosesitys meni salissa läpi. Samanlainen vauhti oli Ollilla:

tein valiokuntatyöskentelyä koneella salin takaosassa, mulla oli kuulokkeet siinä, ja sitten toisella korvalla aina kuuntelin mistä äänestetään ja painoin nappia. ja välillä taas kirjoittelin sinne Teams-palaverin kenttään, että juu, kannatan tätä ehdotusta…

III kokouspäivä – maanantai 24.8.2020

Maanataipäivä alkoi ohjelmien ja aloitteiden käsittelyllä. Puheenvuorojen ja äänestysten tahti oli välillä melkoinen, joten tarkkaavaisuutta vaadittiin joka vaiheessa jos aikoi oman napinpainalluksensa ehtiä antamaan. Asioiden käsittely ajoittain keskeytettiin ohjelmaan merkittyjen tapahtumien mukaan.

mäkin oon ollut kirjoittamassa aloitteita ja olihan se ihan hieno fiilis kun ensin saatiin eilen illalla aloite valiokunnassa läpi yksimielisesti ja sit salissa kukaan ei vastusta

SDP:n puoluevaltuuston vaalissa pohjana olivat piirijärjestöjen tekemät esitykset. Puoluevaltuustossa piireillä on edustajia jäsenmäärien mukaisessa suhteessa. Hämeestä valittiin viisi edustajaa, mukana Kaisu Kotirinta. Koko puoluevaltuusto löytyy täältä.

Kunniajäsenten kutsuminen Tampereen puoluekokouksessa 24.8.2020

Puoluekokouksessa on juuri kutsuttu kunniajäsenet. Lämpimät onnittelut! 🌹Kiitos pitkäaikaisesta ja mittaamattoman arvokkaasta työstä, jota sosialidemokraattisen liikkeen eteen olette tehneet. ❤️

Julkaissut Sosialidemokraatit SDP Maanantaina 24. elokuuta 2020
Kunniajäsenten kutsuminen Tampereen puoluekokouksessa 24.8.2020 (Video: SDP:n Facebook-sivu)

Päivän koskettavin hetki oli ilman muuta SDP:n kunniajäsenten kutsuminen. Hämeestä tämän huomionosoituksen saivat Kirsti Laatunen Orimattilasta ja meidän Pentti Auvinen. Kaikki kunniajäseneksi kutsutut löytyvät täältä. Poikkeusoloista johtuen kunniajäseniksi kutsutut eivät voineet saapua kokoukseen paikalle, mutta puoluekokous osoitti heille kunniaa seisten ja taputtaen koko yllä nähdyn videon ajan.

SDP:n poliittinen ohjelma valmistui vaihe vaiheelta valiokunnittain käsiteltynä. Poliittinen ohjelma määrittää puolueen tavoitteet aina vuoteen 2030 saakka. Ohjelman valmistelun taustalla ovat olleet YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

tälläsenä kohtuu-uutena jäsenenä, vitsi miten paljon mä sain irti. mä ymmärrän nyt paljon että miten tää järjestö toimii, miten päätöksenteko tapahtuu, miten tollasia ohjelmia luodaan. nyt sen näki konkreettisesti.

Kokouksessa hyväksyttiin myös kaksi julkilausumaa:

Sanna Marin pitämässä linjapuhetta.

Kokouksen päätteeksi kuultiin luonnollisesti uuden puheenjohtajan linjapuhe. Puheessa Sanna Marin käsitteli laajasti sosialidemokraattien tavoitteita nykyisellä hallitusohjelmakaudella ja tulevaisuudessa. Puheen viesti oli selvä: “Sosialidemokraattinen liike on tulevaisuusliike. Me arvostamme menneitä saavutuksia, mutta toimimme huomisen eteen. Me toimimme, jotta jokaisesta lapsesta voi tulla mitä vain. Yksin voi päästä nopeasti, mutta yhdessä pääsemme pitkälle.”

Lopuksi kuultiin Työväen Marssi, hyräillä mukana sai, mutta ei laulaa. Hieno kokous, fyysisesti raskas, mutta henkisesti voimaannuttava. Kiitos!

Maailmaa voi muuttaa, tarvitaan vain rohkeita ihmisiä.


Kokouspäivien tallenteet ja materiaalit löytyvät SDP:n Puoluekokous 2020-sivulta.

Kuvat: Riihimäen Sosialidemokraatit ry:n arkisto, jos muuta ei mainita.

Kommenttilainaukset riihimäkeläisiltä puoluekokousedustajaryhmän jäseniltä.